Seminární práce snadno a rychle

17. 1. 2000 | | Nezařazené

Pokud nejsem schopen samostatně napsat seminární práci, měl bych včas školu opustit. Opisování ke cti nikomu neslouží. Někdy je však užitečné nahlédnout do cizí seminární práce, aby si student mohl udělat představu o požadavcích vyučujícího a načerpat inspiraci.

„Koupím seminární práci na kurz ABC123“ – tak přesně takovéhle inzeráty se před koncem semestru kupí na školních nástěnkách a v diskusních skupinách počítačové sítě. Já osobně zastávám názor, že nedělám to, na co nemám. Pokud tedy nejsem schopen samostatně napsat seminární práci, měl bych včas školu opustit. Opisování zkrátka ke cti nikomu neslouží. Někdy je však užitečné nahlédnout do cizí seminární práce, aby si student mohl udělat představu o požadavcích vyučujícího a načerpat inspiraci. K tomu mu může pomoci i služba dostupná na adrese http://kitlab.vse.cz/seminarky/.

Na výše zmíněné adrese je k dispozici zárodek projektu, který ostatním zpřístupňuje seminární práce studentů. Zárodek proto, že celý systém je zatím ve zkušebním provozu a v době psaní článku bylo k dispozici pouze deset seminárních prací. Zajímavé na celém projektu je, že se seminární práce na stránky umisťují pouze se souhlasem vyučujícího. Autoři projektu tím chtěli zabránit vzniku nedorozumění mezi pedagogy a studenty. Seminární práce nemůže na stránky přidávat každý, ale pouze správce celého systému. Tím je zatím Petr Hendl (hendl@seznam.cz), který je společně s Jiřím Stejskalem autorem celého projektu. Pokud se tedy chcete o vaši seminární práci podělit s ostatními, stačí ji poslat Petrovi a ten ji do systému přidá. Zvolená metoda se pozitivně projeví na kvalitě zveřejněných prací. Kdyby však mohl do systému své seminární práce přidávat každý, určitě by se jejich počet zvětšoval rychleji.

Seminární práce jsou většinou k dispozici ve formátu textového editoru Microsoft Word. To mi nepřipadá nejlepší, na Webu jsou přeci jen zažitější formáty HTML a PDF. Ale darovanému koni se na zub nekouká. Pokud máte na svém počítači Word, stačí si vybrat seminárku a kliknutím myši odsouhlasit to, že seminární práce je autorským dílem – to abyste ji nechtěli jen tak beztrestně kopírovat. Pak už můžete cizí práci číst, tisknout, kopírovat z ní jednotlivé části apod.

V prozatímním malém počtu prací se hledá snadno. Až jich bude k dispozici více, přijde vhod možnost hledání podle názvu prací, předmětů, autorů, vyučujících a hesel (jakýchsi klíčových slov vystihujících obsah dokumentu). Škoda, že systém zatím nenabízí možnost fulltextového vyhledávání. Až v něm budou stovky nebo tisíce prací, bude to pro efektivní vyhledávání nezbytné.

Ovládání celé aplikace je velice jednoduché. Jediný problém bude pro majitele menších monitorů. I na mém monitoru, kde používám rozlišení 1024×768, nebyly vždy vidět všechny důležité údaje. Doufejme, že autoři tento drobný nedostatek brzy odstraní.

Co říci závěrem? Máme k dispozici další zajímavou službu. O tom, jak bude fungovat však rozhodneme sami. Pokud budeme líní své seminární práce zpřístupnit ostatním, celý pracně vytvořený systém nebude k ničemu.

Mohlo by tě zajímat: