Skripta VŠE – nový systém vydávání

17. 4. 2002 | | Nezařazené

Na kolegiu rektorky VŠE v Praze, které se konalo dne 19.3.2002 byla přijata nová metodika systému řízení ediční činnosti. Vedení školy po provedeném rozboru došlo k závěru, že je třeba zavést takový systém, aby odpovědnost za prodejnost skript byla přenesena přímo na jednotlivé fakulty.

Na kolegiu rektorky VŠE v Praze, které se konalo dne 19.3.2002 byla přijata nová metodika systému řízení ediční činnosti. Vedení školy po provedeném rozboru došlo k závěru, že je třeba zavést takový systém, aby odpovědnost za prodejnost skript byla přenesena přímo na jednotlivé fakulty.

Důvodem pro změnu metodiky byly výsledky finanční analýzy, která mimo jiné prokázala, že v posledních letech narůstaly neprodejné zásoby skript na skladě. O tyto skripta studenti ani po výrazném snížení ceny neprojevili zájem. Ekonomické důsledky neuspokojivého stavu nese v podobě makulací (tj. neprodejných skript) škola, která ročně vynakládá na odpis těchto učebních textů statisícové částky. Objem finančních prostředků, které škola vyčleňuje každoročně na vydávání učebnic, bude tedy rozdělen mezi jednotlivé fakulty, které ponesou hmotnou odpovědnost, ale zároveň budou zainteresovány na efektivním fungování celku. Samy si rozhodnou o obsahu i výši nákladu svých titulů.

Cílem zavedení nového systému je efektivní vynakládání dotací ze státního rozpočtu na výrobu učebních pomůcek tak, aby vznikaly texty, které budou obsahově kvalitní a  studenty žádané, aniž by se zvýšila průměrná cena skript a omezil se objem finančních prostředků, které škola ze svého rozpočtu na tyto aktivity vyčleňuje.

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.

prorektorka pro finanční politiku a vztahy s praxí

Mohlo by tě zajímat: