Videokonference „Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání“

31. 3. 2003 | | Nezařazené

Katedra mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha a Katedra mezinárodního obchodu Obchodní fakulty EU Bratislava si Vás dovolují pozvat na videokonferenci „Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání“. Prostřednictvím videokonference se budou moci pracovníci a studenti VŠE přímo zapojit do průběhu konference a jednotlivých diskusí, která bude probíhat v prostorách EU v Bratislavě.

Katedra mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha a Katedra mezinárodního obchodu Obchodní fakulty EU Bratislava si Vás dovolují pozvat na videokonferenci „Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání“, která se bude konat 4.4.2003 od 8.30 hod. v zasedací místnosti rektorky VŠE Praha. Prostřednictvím videokonference se budou moci pracovníci a studenti VŠE přímo zapojit do průběhu konference a jednotlivých diskusí, která bude probíhat v prostorách EU v Bratislavě. Časový plán konference je uveden níže.

I. blok

8.40 hod. Slavnostní zahájení
doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. –
děkan OF EU
8.45 hod. Úvodní slovo
prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. – rektor
EU
8.55 hod. Vystoupení a přednáška
Ing. Robert Nemcsics – ministr
hospodářství SR
9.10 hod. Úvodní slovo
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. –
rektorka VŠE Praha
9.20 hod. Úvodní odborná přednáška na téma „Úloha hospodářské
strategie po vstupu SR do EU“
prof. Ing. Peter Baláž,
Katedra mezinárodního obchodu, EU Bratislava
9.35 hod. Přednáška na téma „Hodnocení připravenosti SR na vstup do
EU“
Eric van der Linden – Velvyslanec a vedoucí Delegace
Evropské komise v SR
9.50 hod. Přednáška na téma „Zkušenosti s členstvím Dánska v 
EU“
Berno Kieldsen – Velvyslanec Dánského království v SR
10.05 hod. Přednáška na téma: Řecké priority v období předsednictví
EU a Lisabonský proces
Stavros Spyridakis – zástupce
řeckého velvyslance na Slovensku
10.25 hod Diskuse
10.50 hod. – 11.30 hod. Přestávka

II. blok

11.30 hod. Přednáška na téma „Měnové aspekty rozšiřování EU“
prof.
Michael Frenkel, PhD. – WHU Koblenz
11.45 hod. Přednáška na téma „Ochrana spotřebitele a EU“
doc.
JUDr. Zdenek Švarc – děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
Praha
12.00 hod. Přednáška na téma „Konkurenceschopnost slovenského
chemického průmyslu po vstupu do EU“
RNDr. Jozef Kollár –
Generální ředitel Duslo Šaža a.s.
12.15 hod. Přednáška na téma „Šance slovenského automobilového
průmyslu po vstupu do EU“
Ing. Štefan Chudoba – Generální
ředitel Škoda auto Slovakia
12.30 hod. – 13.00 Diskuse
13.00 hod.- 14.00 Oběd

III. blok

14.00 hod. Začátek jednání v jednotlivých sekcích

Mohlo by tě zajímat: