Sodexo vypovědělo VŠE smlouvu

28. 4. 2011 | | Nezařazené

Provoz menzy v Italské je podle Sodexa ztrátový. Firma chce proto jednat
s vedením školy o nových podmínkách. Zda bude ve škole vařit
i v příštím roce, nebo ji nahradí nový provozovatel, se
zatím neví.

Sodexo podalo výpověď smlouvy na provoz menzy Italská k letošnímu
31. březnu kvůli ztrátovosti. Chod menzy musí tedy zajistit až do konce
června. Kdo bude v Italské vařit po tomto datu, není zatím jasné.

„Nejprve by měla proběhnout jednání ohledně dalšího konceptu
stravování na VŠE, následně případné technické úpravy a poté výběr
nového partnera,“ uvedl kvestor Libor Svoboda. „Předpokládám, že
k zahájení provozu dojde s určitým předstihem před zahájením
akademického roku v září. Od konce června do otevření menzy se budeme
snažit zabezpečit stravování po dohodě s ostatními poskytovateli,“
dodává Svoboda.

Sodexu se ale VŠE opouštět nechce. „Podali jsme výpověď jen
z ekonomických důvodů. Naším hlavním cílem není ukončit činnost na
VŠE, ale pokusit se s vedením VŠE nalézt řešení současné situace,“
řekl pro Studentský list (SL) manažer menzy Sodexo Pavel Trmal. To, že si
chce Sodexo nechat na VŠE zadní vrátka otevřená, naznačuje i opatrné
jednání Trmala, který si nechal svoje odpovědi pro SL schválit
kvestorem.

Konkurence je v zisku

Podle Trmala byl provoz menzy neziskový po celou dobu provozu, tedy od roku
2006. Sodexo hradí nájem za prostory, vybavení, energie i služby
související s provozem menzy. „Snažili jsme se udržovat ekonomiku
výrobou jídel pro externí zákazníky, ale energetická náročnost menzy a
výkyvy během akademického roku neumožňují držet krok
s konkurences­chopnou cenou na trhu,“ uvádí Trmal. „Dokážeme
efektivně pracovat s náklady, které můžeme ovlivnit, jako jsou
personální náklady nebo spotřeba čistících prostředků. Ale nemůžeme
ve větší míře ovlivnit režie menzy v mezidobí akademického roku, kdy je
studentů málo, a náklady na energie je nemožné snížit úměrně počtu
jídel. Svítit musíme stále a instalovaná velkokapacitní technologie má
zhruba stejné nároky na energie jak pro pět set, tak i pro patnáct set
jídel,“ vypočítává Trmal.

Konkurenční dotované jídelny v areálu školy na Žižkově Pizza VŠEm
a Zdravá výživa problém se ztrátovostí nemají, uvedl jejich provozovatel
Aleš Faltys. „O tom, že Sodexo dalo výpověď, víme jen pár dní. Zatím
nevím, jak s touto informací naložíme, vyčkáváme, jak dopadne jednání
mezi vedením školy a zástupci Sodexa,“ uvedl Faltys.

Mohlo by tě zajímat: