Co dělat, když máte špatný zápis v indexu

5. 1. 2004 | | Nezařazené

Pokud na konci semestru zjistíte, že se liší záznamy na webovém serveru pes.vse.cz od zápisů v indexu, je třeba co nejdříve zajít za vaší studijní referentkou. Ta vás odkáže na přihrádku s žádostmi o změnu údajů v počítači. S papírem dojdete na katedru, kde jste složili příslušnou zkoušku či zápočet. Po odsouhlasení a potvrzení dokumentu jdete zpět za referentkou, která provede opravu v počítači.

Pokud na konci semestru zjistíte, že se liší záznamy na webovém serveru http://pes.vse.cz/ od zápisů v indexu, je třeba co nejdříve zajít za vaší studijní referentkou. Ta vás odkáže na přihrádku s žádostmi o změnu údajů v počítači. S papírem dojdete na katedru, kde jste složili příslušnou zkoušku či zápočet. Jak nám sdělila sekretářka katedry Fakulty financí a účetnictví Dagmar Šolarová, žádost předá vyučujícímu nebo výsledek vyhledá ve stohu písemných prací osobně. Po odsouhlasení a potvrzení dokumentu jdete zpět za referentkou, která provede opravu v počítači. Chybu v indexu řešte přímo s profesorem, který známku či zápočet zapsal.

Větší problém nastane, pokud jdete během semestru krátce po zkoušce či zápočtu na státnici nebo bakalářku. Po jejím úspěšném složení vám může být řečeno, že jste vlastně zápočet či zkoušku nezískali a že tedy absolvovaná státnice (bakalářka) neplatí. Studijní referentka Fakulty národohospodářské Hana Dudová tuto možnost vůbec nepřipouští. Máte si podle jejích slov hlídat, co vám který profesor do indexu zapíše. Pokud vám nebude zkouška uznána, je to pouze váš problém. Výsledky směrodatné pro zapisování na státní zkoušky čerpá pro registrační list jen z indexu, a to v případě, že na státnici jdete brzy po složení posledních příslušných zápočtů. Hodnocení se na „psovi“ nebo v oficiálních záznamech objeví až na konci semestru. Do té doby nemá studijní oddělení možnost nahlédnout do výsledků.

Dudová se také vyjádřila, že se s problémem neplatné státnice nebo bakalářky za svého působení na zdejší akademické půdě ještě nesetkala. Studijní referentka a sekretářka katedry didaktiky ekonomických předmětů Jarmila Petrůvová rovněž prohlásila, že o těchto chybách neslyšela.

Mohlo by tě zajímat: