Spíše než školné vadí studentům stávající návrh reformy

26. 2. 2012 | | Nezařazené

Studenty na návrhu reformy vysokých škol (VŠ) znepokojuje jeho
nedostatečné zpracování a způsob zavedení školného. Na zvýšení
kvality pomocí školného pohlíží rozdílně.

Někteří studenti VŠE považují reformu za nutnou. Poukazují ale na
mnoho nejasností. „Myslím si, že reforma je důležitá, ale zahrnuje mnoho
zásadních věcí, které je potřeba nejprve důkladně probrat se všemi
zúčastněnými skupinami, a až na základě diskuze sestavovat návrh. Ne
naopak,“ vysvětluje Eva Schwarzová, studentka Arts managementu na Fakultě
podnikohospodář­ské (FPH).

Podle Romana Hájka, který na Karlově univerzitě (UK) studuje obor
žurnalistiky, je stávající podoba reformy nepropracovaná. „Současná
podoba reformy se nezabývá tím základním. Jakou pozici má vlastně mít
vysokoškolské vzdělání? Kolik studentů a jakých by měl jeho systém
produkovat? Jaký by měl být vztah soukromých a veřejných škol?“ ptá
se Roman.

„Se zavedením školného obecně souhlasím, protože sníží počet
studentů. Ti si navíc vzdělání budou více vážit. Nesouhlasím ale
s tím, jak se to chystá vláda provést,“ míní student třetího
ročníku Národohospodářské fakulty Jan Timko. Podle něj by školné mělo
být doprovázeno snížením dotací školám, a tím i daní. Tereza
Šírová, studentka Univerzity Karlovy, má na školné jiný názor.
„Školné možná, ale spíš jen symbolické,“ domnívá se. „Pokud si
začnou studenti vybírat školy podle toho, kolik si později vydělají, aby
měli na splácení, mohlo by to podle ní vést ke snížení zájmu
o některé obory, jako jsou filozofie, religionistika, teologie nebo historie
umění,“ doplňuje Tereza.

Celý článek si můžete přečíst ve Studentském listu, který je
právě v prodeji. Koupit si ho můžete u vchodu u vchodu do Staré budovy
na Žižkově, před posluchárnou RB101 na Žižkově a u vchodu do budovy na
Jižním Městě. A samozřejmě po celý měsíc na stálých prodejních
místech
.

Mohlo by tě zajímat: