Stipendijní program SPACES

17. 3. 2003 | | Nezařazené

CES v rámci podpory studia a výzkumu evropské integrace vyhlašuje ve spolupráci s vedením VŠE a Konrad-Adenauer-Stiftung sedmý ročník stipendijního programu – SPACES. Cílem tohoto programu je podpořit iniciativu posluchačů k samostatnému studiu či výzkumu týkajícího se problematiky evropské integrace prostřednictvím jednorázového stipendia na zahraniční studijní či výzkumný pobyt.

CES v rámci podpory studia a výzkumu evropské integrace vyhlašuje ve spolupráci s vedením VŠE a Konrad-Adenauer-Stiftung sedmý ročník stipendijního programu – SPACES. Cílem tohoto programu je podpořit iniciativu posluchačů k samostatnému studiu či výzkumu týkajícího se problematiky evropské integrace prostřednictvím jednorázového stipendia na zahraniční studijní či výzkumný pobyt. Předpokladem k získání stipendia je zájem o zvolenou problematiku a již existující vazby na zahraniční akademické, výzkumné, podnikatelské či správní instituce v zemích Evropské unie.

Stipendijní program je určen pro všechny studenty dvouletého navazujícího magisterského studia, studenty 7. až 10. semestru magisterského pětiletého studia a interní studenty všech oborů doktorského studia na Vysoké škole ekonomické.

Žádosti je nutno předat Ing. Abrhámovi do sekretariátu CES, nb244, a to nejpozději do 15. května 2003 včetně.

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách Centra evropských studií: http://nb.vse.cz/ces/.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Abrhám, nb244, l. 5270

Mohlo by tě zajímat: