Studenti FPH si vyzkouší poradenskou činnost v reálném podniku

23. 5. 2011 | | Kariéra

Po FMV připravuje i další fakulta VŠE zavedení praxí pro studenty ve
firmách. Od příštího roku tak budou moci i studenti FPH zúročit ve
škole nabyté znalosti v reálném prostředí. Systém praxí bude ale
fungovat jinak a za méně kreditů.

Praxe ve firmách bude součástí minicyklu společně se dvěma dalšími
teoretickými předměty a bude určená především pro studenty prvního
ročníku navazujícího magisterského studijního programu Fakulty
podnikohospodářské (FPH). Stejně jako na Fakultě mezinárodních vztahů
(FMV) si zájemci mohou celý cyklus zapsat v rámci fakultně volitelných
předmětů.

Podle organizátorů by celý blok předmětů neměl přesáhnout osmnáct
kreditů. Za samotnou praxi studenti FPH obdrží podle předběžných plánů
čtyři kredity. Pojetí praxí se tak podstatně liší od koncepce na FMV, kde
studenti po splnění podmínek budou o 21 kreditů bohatší. „Na Fakultě
mezinárodních vztahů jsou praxe zaměřené na kvantitu času, kterou musí
tomu podniku obětovat. My naopak půjdeme po kvalitě výstupu,“ nastiňuje
rozdíly jeden z organizátorů David Kula.

Zatímco na FMV vedení nabízí pozice u velkých podniků, FPH by se
chtěla zaměřit na malé firmy, kde nejsou studentské stáže tak časté.
„Velké firmy mají hodně standardizované procesy, kde je člověk zasazen
do nějaké skládačky, ve které má omezené pravomoci,“ popisuje nevýhodu
velkých podniků David Kula a zároveň dodává: „V menších a středních
firmách to tak organizované není, a naopak se musí setkávat i s lidmi
z jiných oddělení a řešit i jiné problémy, než které jsou v jeho
popisu práce.“

Teorie, potom praxe

Cyklus tří předmětů, které od příštího semestru studenti
absolvují, bude rozdělen na dvě části. V zimním semestru bude mít až
padesát zájemců možnost přihlásit se na předměty s názvem Hledání
konkurenční výhody a Praktické aspekty řízení podniků. V rámci
prvního kurzu je lektoři uvedou do problematiky konkurenceschop­nosti. Druhý
předmět se bude skládat ze dvou navazujících přednášek. Na první
z nich se posluchači seznámí s obecným problémem, který při druhé
přednášce aplikuje pozvaný odborník do prostředí praxe. „Tímto
předmětem bychom chtěli ukázat, že to, co říká teorie, se ne vždy
používá v praxi a naopak, že teorie a praxe mají k sobě blízko,“
popisuje předmět David Kula.

Na teoretickou část minicyklu v zimním semestru by měla následně
v letním semestru navázat možnost praxe ve vybraných podnicích. Ta bude
vyčleněna pro patnáct až dvacet vybraných účastníků, kteří
úspěšně prošli dvěma předchozími kurzy. Na otázku, jak budou studenti
vybíráni, nebyli schopni organizátoři v tuto chvíli odpovědět.

Praxe by měly probíhat tak, že firma nadefinuje nějaký problém, se
kterým se potýká, a na daném řešiteli bude, aby se pokusil tento problém
co nejlépe vyřešit. „Neděláme si ambice, že takto zpracovaný projekt
nahradí práci nějaké poradenské firmy, ale předpokládáme, že student
předloží alespoň studii, na jejímž základě bude moci firma uskutečnit
nějaké manažerské rozhodnutí,“ vysvětluje záměr vedoucí projektu
Tomáš Říčka.

Poznat podnik zblízka

Organizátoři navíc slibují, že se nebude jednat o jednoduché
problémy, které by studenti mohli vyřešit, aniž by navštívili firmu.
„Důležitou roli bude hrát poznání podniku. Když si student bude moci
projít podnik a diskutovat problémy se zaměstnanci, získá na problematiku
jiný pohled,“ poodhaluje klíč k úspěchu David Kula. Studentům
v průběhu praxe budou k dispozici jednak odborníci v podniku a jednak
odborný externí poradce, kterého organizátoři hodlají pro potřeby tohoto
kurzu najmout.

Celý minicyklus zakončí prezentace řešeného problému v konkrétní
firmě a také veřejná prezentace před ostatními účastníky kurzu
v prostorách školy. Po dokončení cyklu student obdrží certifikát
o povaze absolvované praxe a jejím rozsahu a referenční dopis od podniku,
pro který úkol zpracoval. Podle organizátorů oba tyto dokumenty student
využije při pozdějším hledání zaměstnání.

Mohlo by tě zajímat: