Studenti nedrancují, ale vyrážejí verbovat nové zájemce

10. 3. 2010 | | Zprávy ze školy

Již pátým rokem pořádá Národohospodářská fakulta (NF) Spanilé
jízdy studentů, které mají za úkol zlepšit povědomí o možnostech
studia na fakultě. Podle vedení fakulty nesou ovoce.

Spanilé jízdy představují ojedinělý projekt NF, v rámci něhož
studenti, doktorandi i učitelé pořádají přednášky na středních
školách. Součástí přednášek je nejen prezentace na aktuální odborné
téma, ale i představení Vysoké školy ekonomické a NF, zejména pak
zodpovězení dotazů studentů středních škol a poskytnutí informací
o přijímacím řízení.

Projekt má pomoci zvýšit prestiž a úroveň NF a přilákat více
studentů. Dle slov docenta Zdeňka Chytila, proděkana pro vnější vztahy na
NF, roste každoročně počet zájemců o studium o pět až deset procent.
„Oprávněně se domníváme, že jde mimo jiné i o důsledek realizace
Spanilých jízd. Máme určité odezvy v podobě zpráv, které ten, kdo
Spanilé jízdy provádí, musí odevzdat,“ ozřejmil Chytil. Od
zvyšujícího se počtu uchazečů si NF slibuje možnost výběru
kvalitnějších studentů.

V rámci Spanilých jízd bylo během pěti let navštíveno na 178 škol.
„Je třeba mít na paměti, že na některých školách se přednášky
každoročně opakují a školy přednášky dokonce samy vyžadují,“
doplňuje Chytil.

Roste i počet studentů NF, kteří se do projektu zapojují. Pro ně je
realizace Spanilých jízd možností vyzkoušet si své prezentační
schopnosti a získat mimořádné stipendium, jež v minulosti činilo až
tisíc korun. NF také hradí studentům jejich cestovní výlohy.

Školní rok – Počet navštívených škol

2004/2005 – 8
2005/2006 – 30
2006/2007 – 35
2007/2008 – 46
2008/2009 – 59

Mohlo by tě zajímat: