Studenti nejsou malé děti. Volby do senátu jim nutit nemůžeme

9. 6. 2015 | | Názory, Zprávy ze školy

Malý zájem studentů o dění na jejich škole. Právě na ten se
odvolávají zástupci „velké koalice“, která v dubnu vyhrála na pěti
fakultách ekonomky volby do Akademického senátu VŠE, když vysvětlují,
proč byla nutná rozsáhlá kampaň.

V minulosti stačilo pro zvolení do AS VŠE běžně jen několik desítek
hlasů. A z aktuální ankety na iList.cz vyplývá, že kromě toho, že
studenti do senátu nevolí, tak ani nesledují, co vlastně tento orgán
dělá. Že je zájem o to, jak škola funguje, malý, přitom potvrzují
i děkani některých fakult, které iList oslovil.

„V akademické sféře na VŠE i jinde se v různých funkcích pohybuji
již několik desetiletí. Jsem přesvědčen, že nezájem, který pozorujeme
tady, je rozšířen bohužel na většině vysokých škol u nás,“ shrnuje
Štěpán Müller z Fakulty mezinárodních vztahů (FMV).

„Přál bych našim studentům, aby viděli aktivity jejich kolegů
v zahraničí, zejména na univerzitách na západ od nás,“ dodává.
Členství ve Student Union nebo podobné organizaci je tam podle něj
prestižní záležitost. „Uvedení takové aktivity v životopise může
daného uchazeče zvýhodnit, což dále zvyšuje atraktivitu pozic
studentských lídrů,“ říká.

ČTĚTE TAKÉ:

Ukázka tvořivosti

Samotná kampaň studentů, která proběhla v dubnu na VŠE, byla podle
nich víceméně v pořádku. “Kampaň, kterou uspořádali studenti před
posledními volbami do AS VŠE, byla podle mého názoru ukázkou studentské
tvořivosti,” říká děkan Národohospodářské fakulty (NF) Miroslav
Ševčík. Ve srovnání s volbami v minulosti měla podle něj tentokrát
nápad, energii i nasazení všech, kteří na ní spolupracovali. “Studenti
by se měli učit volit pod vlivem kampaní i kampaně organizovat. Obojí
přece patří k výbavě vzdělaných občanů na začátku 21. století,”
doplňuje.

„Informace o ní mám jen zprostředkované, a proto je pro mne těžké
podrobně hodnotit jejich adekvátnost. Pokud proběhla kampaň a volby
regulérně, pak je na voličích, jestli na ni pozitivně reagovali, nebo
ne,” uvádí děkan Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) Ladislav Mejzlík.
A připomíná, že by se mu líbilo, kdyby na půdě školy rozhodovaly
hlavně věcné argumenty a vznešené programové cíle.

“Popravdě řečeno jsem tu kampaň vlastně ani nezaznamenal. Letáčky a
brigádnice by mi nevadily, pivo zdarma rozhodně ano. Takový způsob
podbízení se je podle mého názoru nedůstojný,” dodává Müller.

Kdo chce informace, ten je najde

Jak se ale děkani shodují, měnit současný nezájem studentů není
jejich práce. „To se podle mého názoru nepodaří prosadit nějakým tlakem
ze strany vedení,“ věří Müller. Zástupce, kteří by vzešli
z podobných voleb, by to podle něj mohlo spíše znevěrohodnit.

„Naši studenti jsou svobodní a svéprávní lidé. Ti z nich, kteří se
o činnosti akademických senátů chtějí něco dovědět, mají všechny
informace k dispozici,“ navazuje Ševčík. Vedení školy ani fakult by
nemělo vymýšlet žádné další způsoby, jak „hustit“ do studentů, co
a kdy zaznělo na akademických senátech.

„Koho to zajímá, k informacím se poměrně jednoduše dostane. A proč
vnucovat cokoli těm, kteří to nepovažují za důležité,“ zdůrazňuje.
„Studenti Národohospodářské fakulty pro mě nejsou malé děti, přece se
k nim tak nebudu chovat,“ dodává.

„Na vysokých školách a mezi studenty je to stejné jako v celé zemi a
mezi všemi občany, to je demokracie,“ říká. Mezi studenty to podle něj
funguje podobně jako mezi všemi občany – někteří se o veřejné dění
zajímají a jiní ne. „Obávám se, že nezájem studentů o dění na
fakultě je úzce propojen s celkovým nezájmem veřejnosti o politické
dění. Studenti, kteří se nezajímají na škole, se patrně nebudou
angažovat ani ve veřejném životě po absolvování školy,“ souhlasí
Müller.

Snažím se o neformální spolupráci

Zastáncem „nucení“ k angažovanosti není ani Mejzlík. Zdůrazňuje
však, že když vidí zájem o dění ve škole, či na fakultě, tak jej
podporuje.

„Osobně se o to na fakultě snažím prostřednictvím neformální
komunikace se studenty, organizační i materiální podporou jejich činnosti,
jejich zapojením do různých odborných nebo i administrativních a jiných
činností na fakultě a přenesením dílčích pravomocí a odpovědností na
ně prostřednictvím studentské tajemnice,“ popisuje.

ČTĚTE TAKÉ:

„Sám se považuji za angažovaného učitele, ale znám i kolegy, kteří
se zajímají o školu jen všeobecně, přestože je jejich zaměstnavatelem.
Stejné je to i u studentů. Statisticky vzato však musím konstatovat, že
z hlediska četnosti spíš převažuje malý zájem,“ dodává Mejzlík.

Lepší komunikace

Mohlo tedy studenty k urně „přivést“ právě bezplatné pivo, SMS
zaslaná na osobní číslo nebo leták a agitace od aktivní brigádnice?

„Motivace voličů a příčiny jejich volebního rozhodování jsou často
iracionální a zejména jsou ovlivněny nedostatkem znalostí a informací,
které jsou předpokladem správného rozhodnutí,“ myslí si Mejzlík. Jde
podle něj ovšem o „zákoutí“ demokracie, která je stále nejméně
špatnou variantou vládnutí. Ševčík ale věří, že pokud jde student
volit, tak už většinou předem dobře ví, koho a proč. Zvláště
v posledních letech je to podle něj navíc díky sociálním sítím
snazší – kandidáti mohou předem představit své programy a komunikovat
s voliči.

Proč je zájem o dění na VŠE či na fakultě důležitý? Zvolení
zástupci volí rektora, který má vliv na celkový obraz i směřování
školy, mohou mluvit do schvalovaných předpisů a protlačit změny, které
uvidí jejich spolužáci v každodenním životě – ať už špunty do
uší v knihovně, zrušení papírových indexů či více příborů
v menze.

Podle Mejzlíka se navíc aktivní studenti lépe identifikují se školou a
vytvářejí si k ní osobní vztah. Stejně tak se zlepšuje komunikace mezi
vyučujícími a studenty a vzniká zpětná vazba, což opět může pomoct
přispět ke změnám – opět v oblastech, které studenty zajímají. Ať
už jde o cenu či kvalitu stravy a ubytování, studijní předpisy, ale
třeba také poplatky na škole.

A co vy, proč vás senát nezajímá? Prostudovali jste si před
volbami program, nebo jste se rozhodli díky letáčku na chodbě či textovce
od Michala Horkého? Pomohla podle vás kampaň k tomu, aby se studenti trochu
zajímali o AS VŠE? Víte o nějakém lepším způsobu, jak zvýšit zájem
o dění na škole?

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: