Studenti kritizují agitaci v den voleb. Podle školy bylo vše v pořádku

28. 5. 2015 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Snad každý, kdo se v době voleb do
Akademického senátu VŠE pohyboval ve škole, zaznamenal rozsáhlou kampaň,
kterou vedla postupně na všech fakultách koalice kandidátů se stejným či
velmi podobným programem (ten si můžete přečíst zde: 1. strana;
2. strana).
Její součástí bylo rozesílání emailů na osobní adresy, oslovování
studentů “najatými” slečnami a například na Fakultě
podnikohospodářské i pivo zdarma.

Poté, co kampaň na všech pražských
fakultách VŠE skončila úspěchem, se čtveřice nezvolených kandidátů
ozvala. Jejich připomínky ale škola zamítla. Že byla propagace
v pořádku, se hájí i zástupce vítězné koalice.

Neobvyklý průběh letošních voleb do AS skončil podáním čtyř
stížností. Studenti v nich upozorňují na masovou distribuci letáčků či
propagaci kandidátů v blízkosti volebního místa – letáky těchto
studentů se měly nacházet i přímo na stole volební komise.

Kromě toho si stěžují na rozesílání emailů na soukromé adresy, což
se dělo na Fakultě financí a účetnictví nebo Fakultě informatiky a
statistiky (FIS).

ČTĚTE VÍCE:

Autoři v nich podle stěžovatelů navozovali mylný dojem, že jde
o jediné zástupce studentů na dané fakultě. “Předmětem zprávy je
sdělení ‘Podpoř svou fakultu!’, odesílatelem zprávy jsou ‘Zástupci
studentů VŠE’ (…) Zpráva taktéž informuje, že ostatní kandidáti do
AS VŠE jsou zmínění v příloze, avšak v žádné příloze je nikde
nezmiňuje,” píše dvojice studentů z FIS.

Ukázku emailu najdete zde:

“Řada studentů byla kontaktována s otázkami jako ‘ze které fakulty
jsou’ a ‘zda by nešli volit’, přičemž cestou do volební místnosti
byli s pomocí propagačních letáčků přesvědčováni, aby svůj hlas
využili ve prospěch kandidátů pana Knettiga a slečny Bozděchové,”
pokračuje stížnost.

Volební kampaň probíhala i na Fakultě managementu v Jindřichově
Hradci. “Několik lidí z týmu postavilo do vestibulu před vrátnicí, kudy
musí projít všichni vstupující do budovy. Rozdávali propagační letáky,
lízátka a potenciálním voličům radili, koho zvolit,” popsal iListu jeden
z místních studentů.

Jindřichův Hradec jako důkaz

Hlavní volební komise AS (HVK), která se stížnostmi zabývala, ale
výsledky voleb do AS VŠE potvrdila. Důvody stěžovatelů podle ní nebyly
dostačující a k žádnému porušení pravidel nedošlo.

To, že by kampaň vítězných kandidátů ovlivnila výsledky voleb, je
podle komise neprůkazné – a jako příklad uvádí výsledky voleb na
Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Zde totiž dvojice kandidátek,
které byly součástí “velké koalice”, nezvítězila.

Stěžovatelé s tímto verdiktem logicky nesouhlasí. „Hlavní volební
komise zamítla mou stížnost, tudíž přirozeně s jejím rozhodnutím
nejsem spokojen. Zejména bod odůvodnění číslo devět (argumentace
výsledkem v Jindřichově Hradci – pozn. red.)
je velmi úsměvný,”
říká iListu Lukáš Forýtek z Fakulty mezinárodních vztahů. „Co se ve
škole dělo, bylo neetické a každý to mohl sám vidět. K tomu netřeba
další odborné rozhodnutí jakékoli komise,“ dodává. Na porušení
Etického kodexu si ale stěžovat nebude.

„Upřímně mě vyjádření HVK vůbec nepřekvapilo, čekala jsem takovou
odezvu, proto jsem ve stížnosti neapelovala na vypsání nových voleb, ale
pouze na upravení volebního řádu, ve kterém by byly jasněji definovány
způsoby vedení kampaně,“ dodává autorka další stížnosti Veronika
Vinklárková. Stížnost na Etický kodex ale zvažuje: „Ráda bych se tím
zabývala v příštím semestru. Nevylučuji možnost, že bychom mohli podat
stížnost na Etickou komisi společně,“ říká.

V minulosti by se to nestalo

Předešlý Volební a jednací řád AS VŠE zakazoval, aby kandidáti vedli
kampaň v průběhu samotných voleb. Toto pravidlo však v novém řádu,
který platí od února 2015, již není. V minulosti jej totiž zneužívali
kandidáti, kteří v den voleb umisťovali po škole propagační letáčky
svého protikandidáta a následně na tohoto studenta podávali stížnost.

V rámci současného řádu je možné spolu s vyhlášením voleb
stanovit i pravidla pro předvolební kampaň. Ta se letos řídila Etickým
kodexem a předpisy VŠE.

Hlavní volební komise přitom uvedla, že nemá oprávnění k tomu, aby
posuzovala, zda byl tento kodex porušen, či ne. “Ani případné
konstatování porušení Etického kodexu ze strany Etické komise, jakkoli by
takové konstatování patrně mohlo mít jiné závažné důsledky, by však
dle současného znění Volebního a jednacího řádu nemohlo hlavní volební
komisi vést k jinému rozhodnutí než k rozhodnutí o potvrzení výsledků
voleb,” sdělila HVK.

Jeden z neúspěšných kandidátů a autorů stížností Ondřej Koch
(FIS) ale podobný přístup komise kritizuje. “V aktuálním Volebním a
jednacím řádu je napsáno, že pravidla kampaně mohou být součástí
vyhlášení voleb. Přestože tedy klauzule o zákazu kampaně v den voleb
vypadla pryč, nic nebránilo Hlavní volební komisi, aby součástí
vyhlášení voleb do AS byla nějaká konkrétní a jasná pravidla a ne jen
alibistická věta o tom, že má být v souladu s etickým kodexem VŠE,”
říká iListu.

“Mně samotnému přijde rozhodnutí, které, dotaženo-li ad absurdum,
legalizuje volební kampaň v den voleb takříkajíc s koblihami ve volební
místnosti, úplně šílené a naprosto degradující legitimitu a důstojnost
AS VŠE,” dodává.

Bylo to etické, tvrdí vítězný senátor

Členové vítězné koalice mají naopak jasno. „Myslím si, že je
naprosto etické, že jsme dělali kampaň ve volební den,“ říká nově
zvolený senátor za Fakultu podnikohospodářskou Roman Ondrčka.

Vzhledem k tomu, že zákaz agitace během volebního dne vypadl, mělo
podle něj každému rozumnému, průměrně inteligentnímu člověku dojít:
„Asi má probíhat kampaň.“ Profesionální politická “show”, kterou
koalice předvedla, byla podle něj potřebná, aby se studenti vůbec o AS
VŠE začali zajímat.

Osobně v rozhovoru pro iList navíc trvá na tom, že jejich voliče zaujal
hlavně jejich program. Argumentuje tím, že například pro často zmiňované
pivo se zastavilo jen minimum studentů a nejčastějšími zájemci byli
bezdomovci. “Když si pro to přišlo pět studentů, bylo to
super,” tvrdí.

Kampaň jsem neřešil

Neúspěšní kandidáti iListu potvrdili, že sami kampaň v době voleb
nevedli. “Upřímně, vůbec mě to nenapadlo. Při loňských fakultních
volbách nás volební komise FIS varovala tak patnáctkrát, že jestli uvidí
kampaň v den voleb, tak nás stihne trest,” sdělil Koch v emailové
konverzaci
.

Redakce mu ale připomněla, že před volbami na FIS, které proběhly
29. dubna, se volilo do senátu už třeba na Fakultě podnikohospodářské
nebo na Národohospodářské fakultě. Zde se kampaň konala také a skončila
úspěchem, takže s ní bylo možné počítat.

“Moje kandidatura byla poměrně specifická, protože zrovna teď studuju
v rámci Erasmu v Miláně. Měl jsem nějaké informace o tom, že se
uskutečnila masivní letáčková kampaň, ale nijak jsem to neřešil,”
reaguje Koch. Sám o své kandidatuře prý napsal pouze na Facebook. “Když
jsem na profilech nových akademických senátorů z FIS viděl večer po
volbách statusy o tom, jak jsou strašně mile překvapení, kolik lidí je
zná, má rádo a volilo, musel jsem se trošku pousmát,” dodává.

On, Forýtek i Vinklárková také redakci potvrdili, že je před volbami
s nabídkou, aby kandidovali společně s koalicí, nikdo neoslovil.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: