Studenti si v příští sezoně možná poprvé zatančí na plese VŠE

23. 2. 2010 | | Studentský život

Raz, dva, tři, dva, dva, tři. To by již v příštím akademickém roce
nemusely být pouze známky ve studentově indexu, ale také valčíkový
rytmus, při kterém se bude tančit na reprezentačním plese VŠE.

Plesová sezóna je v plném proudu a s ní i reprezentační plesy
pražských vysokých škol a jednotlivých fakult. Na začátku ledna tančili
na Žofíně medici, 27. února je vystřídají studenti Českého vysokého
učení technického, 4. března se přijdou bavit studenti
Matematicko-fyzikální fakulty. Studenti VŠE vlastní ples nemají. To by se
ale mělo brzy změnit. „Reprezentační ples je jedinečná společenská
událost, o které již delší dobu uvažuji,“ uvedl profesor Richard
Hindls, rektor VŠE. Jak dále podotýká, organizace ale představuje mnohé
problémy: „Předně je nutné si ujasnit, o jaký ples studenti stojí.
Chtěl bych ples pro studenty, a nejsem si jistý, jestli mají zájem ve
společenském oblečení tančit waltz a quickstep.“

Plesy jednotlivých fakult Celoškolský ples ale není
jedinou alternativou, Karlova univerzita také neorganizuje celouniverzitní
akci, jednotlivé fakulty se starají samostatně. Na VŠE jsou svými fakultami
k tanci zváni pravidelně pouze studenti Národohospodářské fakulty (NF), a
to na podzim v širším rámci slavnostní imatrikulace studentů prvních
ročníků. Ostatní fakulty plesy nepořádají. Petr Dvořák, děkan Fakulty
financí a účetnictví o podobné akci do budoucna neuvažuje: „Nikdy jsem
nedostal žádný podnět od studentů, ani od akademických pracovníků, a
proto soudím, že není příliš velká poptávka po takové akci,“
vysvětluje. Naopak Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské (FPH),
přiznává, že jeho instituce by měla o fakultní ples zájem, přestože
jde o záležitost organizačně náročnou a finančně rizikovou.

V současnosti se ale FPH věnuje přípravě celofakultní konference,
která proběhne v červnu. Výhledově by se tedy dle jeho slov mohlo
uvažovat o plese v lednu v roce 2011. „Podnikohospodářská fakulta se
nebrání, ba naopak by přivítala, pokud by ples organizovali studenti
fakulty,“ dodává závěrem Veber. Také Richard Hindls by při přípravě
celoškolského plesu uvítal zájem a nápady studentů, kteří by jeho
představám dokázali dát jasnější obrysy.

V prosinci v Lucerně V Praze je každý týden několik
plesů – maturitní, absolventské, vysokoškolské, plesy spolků. Ples VŠE
nemá tradici a v různorodé nabídce by se mohl ztratit. Důležité je
vhodně zvolit termín. Richard Hindls vážně uvažuje o začátku prosince,
kdy jsou studenti v Praze a ples by si nekonkuroval s přípravou na lednové
zkoušky a s lyžařskými zájezdy. Otázkou zůstávají i prostory.
„U mne vítězí jednoznačně Lucerna, ta je jedinečná,“ svěřil se
rektor. Sázka na Lucernu by představovala neobvyklý tah, ke kterému se
pořadatelé vysokoškolských plesů neuchylují. Mezi nimi převládá palác
Žofín, který ale může být pro celoškolský ples poměrně malý, při
plesovém uspořádání nabízí velký sál kapacitu sedm set osob. V úvahu
přichází také Národní dům Na Vinohradech, ve kterém je na rozdíl od
Lucerny k dispozici více sálů, ve kterých může souběžně probíhat
různorodý program, a lze tak návštěvníkům nabídnout více
tanečních žánrů.

Tančit se ale nemusí pouze v reprezentačních sálech. Tanečníky již
přivítaly i prostory VŠE. V prosinci roku 2008 proběhl například první
ročník takzvané ekonomické tančírny přímo v Rajské budově. Akci
pořádal Miroslav Svoboda z NF. „Nepřišlo tolik lidí, kolik bych si jako
organizátor představoval,“ vyjádřil nespokojenost s účastí Svoboda a
dodal, že důvodem byla zřejmě nedostatečná propagace.

Mohlo by tě zajímat: