Studenti VŠE se umístili na druhém místě v soutěži Moje vize 0

9. 12. 2020 | | Zprávy ze školy MV0-studentsky-tym-768x415

V letošním ročníku soutěže Moje vize 0: Studenti pro bezpečné silnice se na druhém místě umístil čtyřčlenný tým z Katedry multimédií Vysoké školy ekonomické. Společnými silami vytvořili studenti projekt s názvem Vrakoviště snů, který propojuje bezpečnost na silnicích s marketingem. Tým z Katedry multimédií to rozhodně neměl jednoduché, v letošním ročníku soutěžilo celkem 127 studentských prací.

Nadace Kooperativy již druhým rokem vyhlásila soutěž Moje vize 0, která usiluje o zlepšení bezpečnosti na českých silnicích. Je určena studentům vysokých, středních a středních odborných škol z celé České republiky. Soutěžící mají za úkol vypracovat projekt zaměřený na dopravní situace a jejich řešení, se kterým pak usilují o výhru a o finanční odměnu.

Soutěž cílí právě na mladé účastníky silničního provozu, protože ti jsou obzvlášť rizikovou skupinou. V roce 2018 Policie České republiky vyšetřovala přes 100 000 dopravních nehod, přičemž mladí řidiči do 24 let zavinili každou desátou z nich a měli na svědomí každého šestého mrtvého. Nejčastějšími příčinami nehod způsobených mladými řidiči jsou překročení rychlostního limitu a alkohol v krvi.

Za úspěchem projektu Vrakoviště snů stojí studenti Martin Ludvík, Michal Dvonč, Václav Rychtařík a Jakub Jarolímek. Na svém projektu pracovali v rámci předmětu Řízení multimediálních projektů Katedry multimédií na Fakultě informatiky a statistiky pod vedením vyučujících Zdeňka Vondry a Richarda Stiebitze.

„Celý předmět je nastavený tak, že spolu v dobrém soutěžíme o to, kdo bude mít nejlepší projekt. A zadání tohoto projektu, bylo vytvořit kampaň pro Moji vizi 0, takže jsme již od začátku od vyučujících věděli, že se výsledek do soutěže bude posílat,“ řekli iListu Martin Ludvík a Václav Rychtařík.

Bez sehraného týmu by to nešlo

Cílem práce Vrakoviště snů bylo upozornit řidiče na nebezpečná místa na silnicích a snížit rychlost mladých řidičů pomocí několika nástrojů. Studenti navrhli instalaci falešné nehody na krajnici silnic s vysokým počtem nehod spolu s billboardem upozorňujícím na tuto skutečnost. Řidičům, kteří tímto úsekem projeli, by vzápětí přišel dopis vydávající se za pokutu. Právě ten by měl ponouknut k zamyšlení se nad celou problematikou. Celou kampaň by doprovázela i mapa nebezpečných míst, kam by uživatelé označili rizikové úseky a mohli tak přispět ke snížení úmrtnosti v dané lokalitě.

Jak nám sdělil Jakub Jarolímek, projekt vycházel i předchozích zkušeností. „Díky našim dřívějším projektům jsme zjistili, v čem každý z nás vyniká, a čím může přispět. V případě Vaška to byl research a orientace v automobilismu, v případě Michala a Martina to byla kreativita, takže v tom se skvěle doplnili. A v mém případě to byl smysl pro organizaci. Každý z nás tomu dal to nejlepší a to se vyplatilo,“ dodává Jarolímek, který v týmu zastával roli projektového manažera a jak sám říká, má rád, když věci dobře fungují a mají systém. Jeho slova potvrzuje Michal Dvonč, který dodal, že se během práce na projektu nevyskytly žádné neshody. „Nikto z nás nie je ten typ, ktorý by byl tvrdohlavý a na silu tlačil svoje nápady.“

V rámci finálové obhajoby návrhy posuzovali specialisté z Kooperativy, Policie České republiky a Ministerstva vnitra. Online obhajoba spolu s vyhlášením pěti vítězných prací se konala dne 13. října. „Finálová online prezentace probíhala ve velmi přátelské a poklidné atmosféře. Všichni soutěžící navíc obdrželi velmi podrobnou zpětnou vazbu na svou práci,“ sdělil Katedře multimédií Jakub Jarolímek.

„Tým pracoval během letního semestru skvěle, kluci měli správný přístup, brali to profesionálně a pokaždé se ptali na zpětnou vazbu, aby se mohl pořád zlepšovat. Umístění v soutěži je pro ně zasloužená odměna a my jsme moc rádi, že obsah našeho předmětu pro ně nebyl jen jedním semestrem, ale přesáhlo to do pěkné reference pro jejich budoucí kariéru. Jsme na ně hrdí,“ řekl Katedře multimédií Zdeněk Vondra, garant předmětu Řízení mediálních projektů.

 

Foto: www.kme.vse.cz

Mohlo by tě zajímat: