Studenti VŠE si zatím v Dietní menze připlatí

22. 2. 2002 | | Nezařazené

Dietní menza ve Spálené ulici patří k těm nejlepším v Praze. Nabízí dietní stravu diabetickou, šetřící, racionální a s omezením bílkovin, navíc i široký doplňkový sortiment – saláty, zákusky, bagety, nápoje. Od 9. ledna 2002 však studenti VŠE, kteří se zde stravují, platí za oběd nedotovanou cenu.

Dietní menza ve Spálené ulici patří k těm nejlepším v Praze. Nabízí dietní stravu diabetickou, šetřící, racionální a s omezením bílkovin, navíc i široký doplňkový sortiment – saláty, zákusky, bagety, nápoje. Platí se pomocí čipové karty, jídla není třeba dopředu objednávat. O oblíbenosti menzy svědčí fakt, že již během října byla její kapacita vyčerpána a vydávání kart zastaveno. Od 9. ledna 2002 však studenti VŠE, kteří se zde stravují, platí za oběd nedotovanou cenu – 51 Kč namísto 26,50 Kč.

Upozornění, že studenti VŠE zaplatí za oběd plnou cenu, se v menze poprvé objevilo na podzim loňského roku. „První návrh smlouvy ve věci zajištění dietního stravování studentů v naší menze jsem VŠE poslala 9. listopadu 2001,“ říká MUDr. Iva Žáková, zastupující ředitelka Studentského zdravotního ústavu, který menzu provozuje. „Vzhledem k tomu, že se u nás stravuje 60 studentů VŠE a dotace činí 20,60 Kč, nečekala jsem, že to bude až takový problém,“ dodává. Podobná smlouva zatím není podle jejích slov uzavřena také s VŠCHT.

Návrh smlouvy, na základě které by měla VŠE poukazovat od 1. ledna 2002 na každé vydané jídlo v této menze dotaci ve stanovené výši, však přišel podle kvestora VŠE Ing. Jiřího Kříže pozdě. Škola totiž dostává od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotace do svého rozpočtu na základě počtu odebraných a vykázaných jídel ke 31. říjnu předchozího roku. „V té době jsme vůbec nevěděli, že se naši studenti v Dietní menze stravují. Žádná jídla z této menzy jsme nevykázali,“ vysvětluje Ing. Kříž. V rozpočtu školy pro rok 2002 proto prostředky na zajištění dietního stravování studentů nejsou. „Nejdříve jsme čekali na uzavření smlouvy s Karlovou Univerzitou, protože ta je největší,“ uvádí k tomu MUDr. Žáková.

Ing. Kříž souhlasí s tím, že i studenti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou využívat služeb Menzy Italská, jež specializovaná dietní jídla nevaří, měli mít možnost dietního stravování. Ve snaze vyhovět jejich požadavkům proto zaslal řediteli odboru financování vědy a vysokého školství ministerstva školství žádost o poskytnutí prostředků na rozběh této akce. V žádosti uvádí, že vzhledem k počtu odebraných jídel v době od října do prosince minulého roku „lze uvažovat, že v roce 2002 bude předpoklad celkových počtů odebrané stravy v této menze 3 500 – 4 000 dietních porcí.“ Jedná se tedy o 72 100 až 82 400 Kč.

Dietní menza zahájila provoz v září roku 2000 a do loňského podzimu zde studenti platili ceny dotované. Na otázku, kdo obědy dotoval a jakým způsobem je do té doby menza vykazovala, neuměla MUDr. Žáková odpovědět. „Prostředky, které dostáváme ze státního rozpočtu na stravování studentů, není možné přerozdělit ve prospěch podnikatelského subjektu. Nerad bych podporoval nejasné aktivity,“ dodává Ing. Kříž.

Mohlo by tě zajímat: