Studentům nezbývá než větrat

1. 1. 2007 | | Zprávy ze školy

Klimatizace v některých místnostech Rajské budovy nezvládá zajišťovat dobrou kvalitu vzduchu, studenti si stěžují. „V létě je v některých učebnách Rajské budovy horko a dost špatný vzduch, přestože je klimatizace nastavena na velmi nízkou teplotu. Například v učebně RB546, do které svítí přes den slunce,“ tvrdí Michal, student 4. ročníku.

Klimatizace v některých místnostech Rajské budovy nezvládá zajišťovat dobrou kvalitu vzduchu, studenti si stěžují. „V létě je v některých učebnách Rajské budovy horko a dost špatný vzduch, přestože je klimatizace nastavena na velmi nízkou teplotu. Například v učebně RB546, do které svítí přes den slunce,“ tvrdí Michal, student 4. ročníku.

Podle Tomáše Horského splňují všechny učebny v Rajské budově platné hygienické normy a korekce teploty je třeba provádět individuálně v každé místnosti pomocí nástěnné řídící jednotky od firmy Sauter. O tom, že v létě je tento postup málo účinný, Správa areálu VŠE nic neví. Problém tedy zřejmě nespočívá ve funkčnosti klimatizace, ale v jejím nastavení a výkonu.

Konkrétně místnost RB546 je však svým umístněním specifická. „Ve zkolaudované stavební dokumentaci je tato místnost vedena jako seminární,“ vysvětluje Horský. „Z tohoto důvodu je zde v podhledu umístěna chladicí jednotka GEKO, která pracuje v režimu chlazení vnitřního vzduchu bez možnosti přisávání vzduchu nového z centrální jednotky VZT. Proto je v této učebně zapotřebí použít také příčného větrání, to znamená otevřít ventilačku.“

Chladicí jednotky, které chladí vnitřní vzduch a nepřisávají vzduch nový, jsou navíc umístěny ve více učebnách. Studentům pak nezbude než větrat. Správa areálu totiž zatím vzkazuje, že z její strany nelze momentálně podniknout žádné jiné kroky.

Mohlo by tě zajímat: