Svět studentského tajemníka

27. 2. 2003 | | Názory, Studentský život

Milí studenti, jsem rád, že řada z vás již našla cestu do mých konzultačních hodin, případně svými dotazy, připomínkami, návrhy či stížnostmi obtěžkala můj e-mail. Řadu věcí a podnětů se mi podařilo zdárně vyřešit. Z dalších aktivit můžu jmenovat třeba připravovaný koncert, na který se můžete těšit začátkem března, nebo Setkání studentů s rektorkou VŠE. Toto jsou záležitosti, od kterých tu jsem a se kterými jsem schopen vám pomoci.

Milí studenti, jsem rád, že řada z vás již našla cestu do mých konzultačních hodin, případně svými dotazy, připomínkami, návrhy či stížnostmi obtěžkala můj e-mail. Řadu věcí a podnětů se mi podařilo zdárně vyřešit (např. studenti čtvrtých ročníků navazujícího magisterského studia si určitě všimli, že registrace a zápisy se k nim už nechovají macešsky, ekologicky smýšlející jedince snad potěšila nová ekologická nástěnka ve druhém patře Staré budovy a studentky doufám ocení změny, které by měly pomoci odlehčit frontám před WC). Z dalších aktivit můžu jmenovat třeba připravovaný koncert, na který se můžete těšit začátkem března nebo Setkání studentů s rektorkou VŠE. Toto jsou záležitosti, od kterých tu jsem a se kterými jsem schopen vám pomoci.

Na druhou stranu bohužel jako zaměstnanec rektorátu mohu jen těžko zasahovat do vašich osobních studijních záležitostí. Ze zákona jste totiž studentem fakulty (nikoli školy) a pouze děkan (či jím pověřený proděkan, fakultní studentský tajemník, případně studijní referentka) jsou kompetentní k řešení těchto problémů (čímž míním odklad zkoušek, prominutí různých studijních přestupků, přijetí, přerušení, podmínečné vyloučení nebo ukončení studia, stipendia, atd.). Dotazy či žádosti tohoto typu jsem většinou stejně nucen směřovat na příslušného proděkana pro pedagogiku. Na mne se proto obracejte pouze v případě, když máte pocit, že na vás byla spáchána křivda, či nebyly dodrženy platné předpisy.

Dále se na mne obracejte v případě, kdy se jedná o věc takříkajíc celoškolského charakteru – např. menza, výpočetní technika, koleje (ale tady pozor, nemohu suplovat funkci kolejní rady nebo Akademického senátu VŠE), knihovna či provozní chod VŠE – a to jak se stížnostmi, tak třeba i s návrhy na vylepšení stávajícího stavu. Neslibuji, že vše vyřeším, ale určitě se o to alespoň pokusím. V neposlední řadě pak do mých kompetencí spadají odborné, zájmové, kulturní a společenské aktivity studentů VŠE.

Myslím, že předchozí řádky naznačily, kde asi tak leží hranice, v jejichž rámci vám mohu být nápomocen. Pokud jste stále na pochybách, klidně mi napište, nejhorší, co vás může potkat, bude odpověď, ve které vás odkážu na někoho kompetentnějšího. Bližší informace o mých aktivitách, stejně jako aktuální konzultační hodiny, najdete na mých stránkách (http://nb.vse.cz/studentt/).

Závěrem bych vám rád popřál úspěšný začátek semestru a hodně chutě a sil do dalšího studia.

Ing. Antonín Pavlíček

studentt@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: