Tip na předmět: Od počiatkov našej civilizácie

5. 11. 2006 | | Nezařazené

Čím ovplyvnil staroveký Egypt rozvoj európskej kultúry? Rímska ríša sa rozpadla a čo bolo potom? Európe síce začalo vládnuť kresťanstvo, ale nebolo jediným náboženstvom. Vedeli ste, že v istom období silne narastal vplyv Islamu? Kultúru nášho svetadiela formovalo množstvo rôznych kultúr, niektoré významnejšou čiastkou, iné menej, ale celkovo utvorili silné základy, na ktorých je Európa postavená. Neveríte, alebo chcete vedieť viac?

Čím ovplyvnil staroveký Egypt rozvoj európskej kultúry? Rímska ríša sa rozpadla a čo bolo potom? Európe síce začalo vládnuť kresťanstvo, ale nebolo jediným náboženstvom. Vedeli ste, že v istom období silne narastal vplyv Islamu? Kultúru nášho svetadiela formovalo množstvo rôznych kultúr, niektoré významnejšou čiastkou, iné menej, ale celkovo utvorili silné základy, na ktorých je Európa postavená. Neveríte, alebo chcete vedieť viac?

Predmet SE_410 Ekonomické základy evropského kulturního dědictví som si zapísala, aby som si spestrila rozvrh niečím menej ekonomickým, a zároveň tak absolvovala ďalší z odborovo voliteľných predmetov na medzinárodnom obchode. Moje očakávania sa viacej ako naplnili. Hodiny boli zaujímavé a boli akýmsi únikom a odreagovaním od sveta obchodu. V názve predmetu sa síce slovo „ekonomický“ vyskytuje, ale našťastie predmet s ekonómiou vela spoločného nemal.

Lenka Adamcová nás zaviedla do tajov histórie európskej kultúry. Čo jej vývoj ovplyvnilo, ako sa vyvíjala a ktoré boli najvýznamnejšie obdobia. Dozvedeli sme sa, že korene evropskej kultúry siahajú až do starovekého Egypta. Nechýbalo Staroveké Grécko, Rím, vláda Karola Veľkého, rozmach kresťanstva a mnoho ďalšieho. Hodiny boli spestrené premietaním filmov týkajúcich sa preberanej problematiky. Krásne zábery starobylých stavieb sa určite vryjú do pamäti študenta viac, ako keby o nich len počúval.

Predmet končí písomnou skúškou, ktorú po preštudovaní materiálov, ktoré nám vyučujúcie dala, nebol problém úspešne zvládnuť. Ak sa túžite trochu odpútať od čísiel, podniku a rozšíriť si kultúrne obzory, je tento predmet vhodným kandidátom. Vkročíte do učebne a na deväťdeksiat minút prenecháte svoju myseľ starodávnym civilizáciám, ktoré formovali kultúru Európy.

Mohlo by tě zajímat: