Tři otázky pro neúspěšné kandidáty na rektora

13. 12. 2005 | | Nezařazené

Budou znovu kandidovat? Jak hodnotí průběh voleb? Jak vidí vítěze voleb? Na to jsme se ptali nezvolených kandidátů na rektora – docentky Hamerníkové, docenta Pichaniče a docenta Schwarze.

1) Hodláte ještě někdy v budoucnu usilovat o rektorské místo – zejména vzhledem k počtu obdržených hlasů? V čem vidíte příčinu svého neúspěchu?

2) Považujete volby za férové a regulérní? Budete zpochybňovat jejich výsledek?

3) Myslíte, že profesor Hindls provede potřebné reformy? Nabídl vám spolupráci v prorektorském týmu?

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., děkanka Fakulty financí a účetnictví

  1. Proč ne, „nikdy neříkej nikdy“. Nepovažuji to za neúspěch, někdo musí zvítězit a někdo prohrát. Úspěch je, že jsem se mohla zúčastnit.
  2. Pokud vím, nebyl porušen žádný volební předpis, tak nemám důvod nic zpochybňovat.
  3. Já si myslím, že šanci má. Spolupráce mi nabídnuta nebyla.

doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc., předseda AS VŠE

  1. – 3. Pan profesor Hindls uspěl ve velmi kvalitní konkurenci a tato skutečnost činí zbytečnými odpovědi na některé položené otázky. Opravdu upřímně blahopřeji profesorovi Hindlsovi ke zvolení kandidátem na funkci rektora VŠE. Přeji mu šťastnou ruku ve volbě spolupracovníků do svého týmu. Pokud jde o mé stanovisko jako předsedy senátu, pak mohu vyjádřit přesvědčení, že Akademický senát VŠE vytvoří ve zbývajícím krátkém funkčním období minimálně stejně pozitivní atmosféru pro vzájemnou komunikaci jako doposud.

doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., děkan Fakulty národohospodářské

  1. Ano, hodlám. Hlavní příčinou mého neúspěchu byla pravděpodobně obava z uskutečnění reforem, které jsou s mým jménem spojovány a jež jsem prezentoval ve svém volebním programu.
  2. Volby považuji za problematické, na což jsem upozornil při veřejné prezentaci před akademickou obcí Vysoké školy ekonomické. Osobně však jejich výsledek nezpochybňuji.
  3. O tom se budeme moci přesvědčit až podle výkonu rektorské funkce. Jeho volební program a předvolební rétorika reformní naděje příliš nevzbuzují. Pan profesor Hindls mě po rektorské volbě až do odpovědí na vaše dotazy nekontaktoval, natož aby se mnou hovořil o jakékoli spolupráci.

On-line rozhovor s Richardem Hindlsem

Plánuje nový rektor razantní změny ve vedení školy?
Co se pro studenty s jeho nástupem změní?

I tyto otázky můžete položit profesoru Richardu Hindlsovi 15. prosince od 10 do 12 hodin během on-line rozhovoru s budoucím rektorem VŠE. Své dotazy zasílejte již nyní na adrese https://www.ilist.cz/clanky/novy-rektor-vse-prof-richard-hindls.

Mohlo by tě zajímat: