Učitelem raději s hlavní specializací

27. 4. 2005 | | Nezařazené

Nástěnka katedry didaktiky ekonomických předmětů láká studenty na vedlejší specializaci Učitelství ekonomických předmětů a slibuje jim, že po absolvování budou plně kvalifikovanými učiteli. Jak pro kterou školu. Vysoká škola ekonomická nabízí dvě specializace, ve kterých lze získat učitelskou kvalifikaci.

Nástěnka katedry didaktiky ekonomických předmětů láká studenty na vedlejší specializaci Učitelství ekonomických předmětů a slibuje jim, že po absolvování budou plně kvalifikovanými učiteli. Jak pro kterou školu.

Vysoká škola ekonomická nabízí dvě specializace, ve kterých lze získat učitelskou kvalifikaci: hlavní specializaci Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy (tedy navazující magisterský obor) a vedlejší specializaci Učitelství ekonomických předmětů

Zatímco absolvent hlavní specializace získá diplom, kde je odbornost přímo uvedena, studenti vedlejší specializace mohou mít s prokazováním pedagogického vzdělání problémy. Absolvování státní zkoušky z vedlejší specializace (didaktiky ekonomických předmětů) se totiž uvádí jen mezi ostatními zkouškami na vysvědčení přiloženém k diplomu.

Vedoucí personálního oddělení Obchodní akademie v Heroldových sadech Marie Zamprová tvrdí, že státní zkouška z didaktiky ekonomických předmětů uvedená na tomto vysvědčení jako doklad o pedagogické odbornosti nestačí. „Od uchazeče o zaměstnání vyžadujeme osvědčení o pedagogické způsobilosti,“ říká.

Katedra osvědčení nevydává

„Setkala jsem se zatím jen s tím, že absolventi měli přímo na diplomu uvedeno, že mají pedagogickou způsobilost. Toto osvědčení jim vydala jejich škola,“ tvrdí Marie Zamprová. Katedra didaktiky ekonomických předmětů však žádné osvědčení o pedagogické způsobilosti po absolvování vedlejší specializace nedává.

Pokud by ale měl uchazeč diplom z magisterského studia, které je pedagogicky zaměřeno, úplně to stačí. Tuto podmínku splňuje právě hlavní specializace.

„Student získá rovnocennou kvalifikaci absolvováním obou nabízených možností,“ tvrdí garant hlavní i vedlejší specializace, doc. Miloslav Rotport z katedry didaktiky ekonomických předmětů FFÚ. Sám však přiznává, že absolventi vedlejší specializace Učitelství ekonomických předmětů se někdy mohou potýkat s problémy.

„Zkouška z didaktiky je důležitá, ale že by uchazeč o práci u nás neměl státnice i z pedagogiky a psychologie? Na to bych se musela podívat,“ říká Jana Maierová z Obchodní akademie v Dušní ulici v Praze. „Dnes je nabídka dostatečná, a proto dáváme přednost učitelům s úplnou kvalifikací,“ dodává Maierová.

S absolventem vedlejší specializace by se naopak spokojila Obchodní akademie v Hovorčovické ulici v Praze 8. Zástupkyně ředitele Miroslava Pudilová říká, že státnice z didaktiky na vysvědčení stačí.

Novela zákona zpřísnila podmínky

Podle zákona musí získat učitel odborných předmětů odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním studiem v akreditovaném magisterském programu, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. Podle novely zákona o pedagogickým pracovnících však může osoba bez pedagogického vzdělání vykonávat pedagogickou činnost nejdéle pět let.

Během této doby však může zahájit doplňkové pedagogické studium, kterým potřebnou kvalifikaci dodatečně získá. „Přijali bychom i absolventa bez pedagogického vzdělání s tím, že si ho ještě doplní,“ potvrzuje Miroslava Pudilová z OA Hovorčovická. Doplňkové pedagogické studium, takzvané minimum, přitom nabízí i Fakulta financí a účetnictví absolventům VŠE i jiných škol jako dálkové studium.

Absolventi hlavní specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů mohou vyučovat bez problémů, diplom jejich pedagogickou způsobilost zaštiťuje. V případě vedlejší specializace pak záleží na vstřícnosti ředitele školy.

„Měli jsme tu dva případy, kdy nás ředitelé žádali o objasnění. Situaci jsme jim vysvětlili a oni studenty vedlejší specializace bez problémů přijali,“ podotýká garant specializací Miloslav Rotport. V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících si však absolvent vedlejší specializace bude muset stejně pedagogické minimum doplnit.

Podle docenta Rotporta to někteří studenti řeší tak, že si dodělají státnice z psychologie a pedagogiky a napíší práci. Tím totiž splní požadavky Doplňkového pedagogického studia a získají osvědčení o pedagogické způsobilosti.

Mohlo by tě zajímat: