Udržitelné podnikání není jen otázka reputace. Firmy tak řídí rizika

14. 11. 2012 | | Nezařazené

Největším problémem Pepsi a Coca coly je voda – je jasné, že se
o ni bude v budoucnu válčit. Hnacím motorem společenské odpovědnosti
firem se proto stává risk management. To a mnohem více zaznělo na jednom
z panelů mezinárodní vědecké konference „Proměny vládnutí v kontextu
globální krize“, která se konala na VŠE.

Na panelu o udržitelném podnikání přednášeli odborníci převážně
z Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty
mezinárodních vztahů. Vedoucí katedry profesorka Dana Zadražilová mluvila
o tom, jestli může společenská odpovědnost (CSR – corporate social
responsibility) přispět k tvorbě zisku. „Pokud firma přichází
s inovací, která řeší společenský problém, získává konkurenční
výhodu,“ uvedla Zadražilová. „Aby se ale podnik dostal do stadia
generování inovací, vyžaduje to změnu leadershipu,“ dodala.

Společenskou odpovědnost začínají některé firmy chápat jako nástroj
risk managementu. „Kvůli hrozbě nedostatku vody bude například Plzeňský
prazdroj investovat do technologií na snížení spotřeby vody,“ řekla
Zadražilová. „To jasně ukazuje, že lze propojit CSR a ekonomický zájem
firmy,“ vyvrací Zadražilová představu o tom, že CSR znamená pouze
zvýšené náklady pro podnik, které nic nepřináší.

Čína rekordně investuje do zelených sektorů

Dalším hnacím motorem rozvoje CSR je zájem investorů. Společenská
odpovědnost totiž přináší nové tržní příležitosti. „Polovina CEO
se domnívá, že světová ekonomika v roce 2012 poklesne. Přesto věří,
že tržní hodnota jejich firmy stoupne,“ cituje Zadražilová výsledky
globálního průzkum Pwc mezi generálními řediteli.

„Jednou ze strategií, jak v těchto dobách zvýšit hodnotu firmy je
získávání podílů na nových trzích,“ dodává. A těmi jsou právě
také „zelené sektory“. Například Čína oznámila, že v letošním
roce investuje 3 procenta HDP do tohoto odvětví. Spolu s Jižní Koreou to
je největší podíl na světě.

Stále více firem se proto hlásí k dobrovolným iniciativám, které
propagují CSR. Jednou z nejvýznamnějších je dohoda OSN Global reporting
initiative, která stanovuje pravidla, jak by se měla chovat firma podle CSR.
Podniky, které se k této iniciativě přihlásí, musí podávat pravidelné
zprávy o svých CSR aktivitách.

„K dohodě se připojilo 7300 organizací včetně malých a středních
podniků,“ uvedl další z přednášejících Přemysl Průša.
„Z průzkumu vyplynulo, že je k tomu motivuje zlepšení reputace a hodnoty
firmy, snaha o reakci na globální problémy, získání informací o CSR
nebo přístup k novým trhům,“ dodal Průša.

V dalších příspěvcích mluvila Alena Filipová o efektivitě regulace
podnikatelů, Milan Vošta o regulaci nadnárodních společností a Tomáš
Moravec o aktuálních problémech corporate governance.

Konference se konala v rámci výzkumného záměru FMV „Governance
v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky.“ Podílely se na ní
Centrum evropských studií VŠE a Konrad Adenauer Stiftung.

Mohlo by tě zajímat: