Úspěšná premiéra souboru Gaudeamus VŠE

28. 4. 2002 | | Nezařazené

Historie našeho folklorního souboru začíná v roce 1949 na půdě VŠPHV, současné VŠE. Po dlouhých letech vývoje, během nichž mezi složkami souboru figuroval pěvecký sbor i kabaretní skupina, tvoří dnešní soubor lidová muzika, taneční a pěvecká složka.

Historie našeho folklorního souboru začíná v roce 1949 na půdě VŠPHV, současné VŠE. Po dlouhých letech vývoje, během nichž mezi složkami souboru figuroval pěvecký sbor i kabaretní skupina, tvoří dnešní soubor lidová muzika, taneční a pěvecká složka.

Naše aktivita se zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového umění. Současný repertoár souboru obsahuje sedm komponovaných pořadů, jejichž tvůrci jsou profesionální umělci. Mezi nejvýznamnější patří Alena Skálová, choreografka, která ve vývoji českého tanečního umění zaujímá výsadní postavení, pro oblast lidového umění dokonce vůdčí a nezaměnitelné. Právě choreografie, ale i hudební a výtvarné zpracování a režie pořadů jsou po řadu let hodnoceny jako originální, stejně jako interpretace. Jako ojedinělý je také hodnocen výrazový a pohybový projev souborové muziky.

Nejaktuálnějším počinem souboru Gaudeamus byla listopadová premiéra pořadu „Masopustní hra o svatbě“, živelné fresky choreografa Martina Packa s originálními hudebními úpravami Růženy a Jakuba Sršňových a výtvarným dokreslením Heleny Pěkné. Výsledek této s napětím očekávané umělecké spolupráce popsala v časopise Folklor 1/2002 etnografka Barbora Čumpelíková: „Celek vtahuje diváka do svého průběhu, prostupuje bariéru dělící čáry s jevištěm díky vysokému zaujetí všech, kteří jsou na scéně. Vyvolává asociace se současnou životní problematikou, s otázkami, které hýbou světem i její dvojakou skutečností. Obecně je podzimní premiéra souboru Gaudeamus dalším výrazným úspěchem ve vývoji jevištního uplatnění lidové kultury.“ Její slova potvrdil jak dlouhý potlesk vyprodaného Divadla U Hasičů, tak další úspěšné reprízy, například během Žižkovském masopustu v Paláci Akropolis, na lednovém Festivalu Hudební mládeže v Jilemnici či na pražském festivalu nezávislých divadel „Další pražská pětka“ v březnu 2002.

Nezapomínáme ovšem ani na svůj starší repertoár. Některá oblíbená „nestárnoucí“ čísla byla uvedena v první půli premiérového večera, s názvem Ode všeho trošku, v režii Jaroslavy Šiktancové a diváci se s nimi mohou setkávat na různých folklorních festivalech i samostatných divadelních představeních.

Během celé své dosavadní existence obdržel soubor řadu ocenění na domácích i zahraničních pódiích. Z poslední doby uveďme alespoň 2. a 3. cenu v kategoriích Choreografické aranžmá a Dívčí pěvecká skupina na festivalu v anglickém Middlesborough v roce 1999 či z následujícího roku ocenění Za novátorský přístup ve zpracování fokloru na scéně a interpretační úroveň, Pohár polského akademického svazu a cenu pro lidovou muziku na mezinárodním festivalu v Polsku v roce 2000. Soubor se také autorsky a organizačně podílel na jednom z nejúspěšnějších pořadů Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2001. Dále v loňském roce reprezentoval Českou republiku na festivalu Sarajevo 2001 a pro letošní rok obdržel pozvání na festival Litevské jaro 2002, kam odjíždí 10. května.

Od svého vzniku soubor spolupracuje s VŠE a pořádá pro ni pravidelná vystoupení. V roce 2000 to bylo např. při uvítání představitelů výkonné rady CEMS, v letošním roce vystoupení pro zahraniční studenty VŠE, pořádané na začátku každého semestru. V prosinci soubor tradičně vystupuje s vánočním pořadem pro bývalé zaměstnance VŠE a některá ze svých velkých představení bychom rádi předvedli i dalším členům akademické obce VŠE.

Veškeré informace o vystoupeních, repertoáru, ale i dopisy diváků a přátel souboru, souborovou kroniku, kontaktní adresy a mnoho dalšího najdete na internetových stránkách http://nb.vse.cz/gaudeamu.

Pavel Brenner

kronikář a webmaster souboru Gaudeamus

Mohlo by tě zajímat: