Už jste snídali s rektorkou?

7. 4. 2000 | | Nezařazené

Záměr co nejvíce zlepšit komunikaci mezi vedením školy, učiteli a studenty nebyl jen pouhou předvolební proklamací, jak netradičním způsobem dokazuje nová rektorka VŠE. Ve své pracovně pořádá snídaně, na kterých jsou srdečně vítáni především studenti.

Záměr co nejvíce zlepšit komunikaci mezi vedením školy, učiteli a studenty nebyl jen pouhou předvolební proklamací, jak netradičním způsobem dokazuje nová rektorka VŠE. Ve své pracovně pořádá snídaně, na kterých jsou srdečně vítáni především studenti.

„Nejde o nějakou schůzi, spíš o neformální setkání, příležitost, jak si se studenty příjemně popovídat, dozvědět se o jejich problémech či vyslechnout jejich připomínky a náměty,“ říká sama hostitelka. Komorní atmosféra setkání je omezena velikostí stolu – snídajících může být pouze dvanáct. Setkání se studenty se pravidelně účastní i studentská tajemnice Ing. Jana Littová. Zatímco první snídaně, pořádaná 15. března 2000, byla spíše generálkou, druhá o týden později byla tematicky vymezena přítomností prorektora pro rozvoj a informační systém doc. RNDr. Jiřího Ivánka, CSc., který je garantem přípravy výstavby „Rajské budovy“. „Předběžné nákresy jsme zpřístupnili na webové stránce VŠE, kde byla zřízena i diskusní skupina. Přišly jen asi dvě poznámky,“ podotýká doc. Ivánek a k otázce termínu dokončení nového objektu školy vysvětluje: „Záleží na nás všech, zda najdeme projekt, který bude konsensem celé akademické obce. Pokud se vše podaří, je možným termínem dostavby rok 2003.“ Připomínky a otázky přítomných studentů se netýkaly jen tohoto projektu. Zazněla i poznámka o ergonomicky nevyhovujícím vybavení Nové auly a jejím nedostatečném vytápění. Jeden ze studentů také narazil na již tradiční problém front a s tím související přetíženost veškerých kapacit. „Je všeobecně známo, že naše škola patří k těm s nejvyšším počtem studentů na jednoho pedagoga – v současné době je to dvacet tři. Razantní snížení počtu přijímaných studentů ale není možné, protože VŠE je dosud financována právě podle počtu studentů. Číslo 13 000 považuji za maximum,“ odpovídá doc. Durčáková a dodává: „Co se týče problému front, myslím si, že by to byl dobrý námět příští snídaně.“

Mohlo by tě zajímat: