Vize budoucnosti je v Hradci už realitou

9. 5. 2002 | | Zprávy ze školy

Nulové fronty před útulnými počítačovými studovnami. Multimediální počítače v knihovně. Místnost vybavená zařízením pro videokonferenci, které se běžně používá. Integrovaný studijní informační systém, kdy student má vše potřebné k dispozici přes webovou stránku. Přednášky vyučujících na videokazetách.

Nulové fronty před útulnými počítačovými studovnami. Multimediální počítače v knihovně. Místnost vybavená zařízením pro videokonferenci, které se běžně používá. Integrovaný studijní informační systém, kdy student má vše potřebné k dispozici přes webovou stránku. Přednášky vyučujících na videokazetách. V Hradci se nejedná o sci-fi, ani o žádný pilotní projekt. Toto vše je praxí odzkoušená realita.

Po vchodu do knihovny Fakulty managementu upoutají na první pohled stoly umístěné na konci podlouhlé místnosti. Zdálky na návštěvníka září 19palcové obrazovky se zakulacenou kamerou umístěnou na každé z nich. Po bližším prozkoumání se dozvídáme, že počítače jsou vybaveny DVD zařízením a že místo reprodukčních bedýnek jsou k dispozici pohodlná sluchátka. Takto nakonfigurované počítače umožňují studentovi například shlédnout vybrané události ze záznamu (např. projevy kandidátů na děkana), pustit si výukový materiál či si procvičit cizí jazyk na nedabovaném filmu. Do budoucna se počítá s tím, že budou v elektronické verzi připraveny k přehrání všechny důležité přednášky kantorů. Na daném projektu spolupracuje Centrum výpočetní techniky s Edičním oddělením. Prozatím jsou v knihovně k dispozici na videokazetách natočené přednášky z několika celoškolsky povinných předmětů.

V rámci Informačního systému Fakulty managementu (ISFM) jsou zřízeny zabezpečené osobní stránky studentů. Po přihlášení a ověření hesla se student dostane na personifikovanou webovou stránku. Na ní se velmi přehledně nachází velké množství informací potřebných ke studiu. První modul zajišťuje přihlašování na všechny zkoušky, studentovi je umožněno prohlédnout si jména již přihlášených studentů, kteří s ním půjdou na stejný termín. Další funkcí systému je elektronický rozvrh, který lze prohledávat dle různých kritérií, například dle čísla učebny, jména studenta nebo pedagoga. Zajímavostí je elektronický zápisový list, který ale není stoprocentně elektronický. Je ho nutno vytisknout a dojít s ním za studijní referentkou. I tak se ale ušetří na rozdíl od pražské VŠE jedna cesta navíc. Přes web si lze prohlédnout databázi tisku, kdy a co student tiskl a kolik za to zaplatil. Další funkcí je modul „výsledky“. Zajímavostí je, že data do tohoto systému zadávají přímo vyučující. Samozřejmostí je možnost elektronické registrace předmětů, stejně tak složka se všemi důležitými školními dokumenty. Na elektronické nástěnce se nacházejí důležitá sdělení od jednotlivých útvarů školy. Přes osobní stránku se vyplňuje i anketa ohledně hodnocení předmětů a vyučujících. Výsledky ankety jsou zveřejněny pod odkazem „zpětná vazba“. Nejsou tak k dispozici pouze vedoucím kateder, ale každý student se může při sestavování rozvrhu a volbě vyučujícího rozhodovat na základě předcházejících zkušeností svých kolegů.

Po jisté odmlce se nyní opět obnovuje vydávání fakultních studentských novin zvaných Sometimes. Ty jsou distribuovány zdarma po škole. Jejich výrobu hradí fakulta, tisk má na starosti místní Ediční oddělení.

Mohlo by tě zajímat: