Volte své zástupce do senátů

9. 4. 2003 | | Nezařazené

V dubnu proběhnou volby do Akademického senátu VŠE. Na některých fakultách se zároveň bude volit do „malých“ senátů. Pro volby do celoškolského senátu byl stanoven rámcový termín od 9. do 15. dubna. Volby organizují fakultní volební komise zvlášť, stejně jako volby do svých fakultních senátů. Je proto nutné sledovat právě informace jednotlivých fakult, například na nástěnkách nebo na webu.

V dubnu proběhnou volby do Akademického senátu VŠE. Na některých fakultách se zároveň bude volit do „malých“ senátů.

Pro volby do celoškolského senátu byl stanoven rámcový termín od 9. do 15. dubna. Volby organizují fakultní volební komise zvlášť, stejně jako volby do svých fakultních senátů. Je proto nutné sledovat právě informace jednotlivých fakult, například na nástěnkách nebo na webu. Na hlavní stránce VŠE se zatím ze strany „velkého“ senátu objevila pouze výzva, aby v uvedených dnech přišli členové akademické obce k volbám, bez jakýchkoliv podrobností.

Souhrny termínů voleb i kandidátů na jednotlivých fakultách proto naleznete alespoň na konci tohoto článku. Nejsou-li údaje uvedeny, pak je daná fakulta neměla zveřejněné na svých internetových stránkách, ani na stránkách celoškolských.

Volby do celoškolského senátu jsou odděleny, učitelé tak vybírají zástupce ze svých řad, studenti naopak volí pouze studentské senátory. Volby mohou mít až tři kola. V prvním je senát zvolen, pokud platný lístek odevzdá aspoň třetina voličů. V opačném případě následuje druhé kolo se stejnou podmínkou. Ve třetím kole teoreticky stačí jeden platný hlas.

Fakulta financí a účetnictví

1. kolo:
případné 2. kolo:
případné 3. kolo:

Akademičtí pracovníci:

Studenti a doktorandi:

Fakulta mezinárodních vztahů

1. kolo: 8. dubna ve vestibulu NB na Žižkově a 9. dubna na JM u vrátnice
případné 2. kolo: 15. a 16. dubna ve vestibulu NB na Žižkově
případné 3. kolo: 22. a 23. dubna ve vestibulu NB na Žižkově

Ve všechny dny od 10.00 do 16.00 hod.

Akademičtí pracovníci:
Ing. Vlasta Adámková, CSc. (KSE)
PhDr. Jana Poláková (KAJ)

doc. JUDr. Michal Spirit, PhD. (KPRA)
doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. (KOP)

Studenti a doktorandi:
Michaela Boháčková
Pavel Černý
Lucie Kaplanová
Barbara Kissová
Mgr. Jaroslav Kužel
Peter Nemec

Fakulta podnikohospodářská

1. kolo: 7. a 8. dubna
případné 2. kolo: 14. a 15. dubna
případné 3. kolo: 22 a 23. dubna

Vždy od 9.00 do 15.00 hodin na místnosti nb371.

Akademičtí pracovníci:
Ing. Jiří Klečka, Ph.D. (KPE)
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. (KPE)
doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. (KPM)

Studenti a doktorandi:
Lucie Dušková
Petr Kubačka
David Rác

Bližší informace včetně volebních programů naleznete na adrese fph.vse.cz/stane_se/volby_as_fph.asp.

Fakulta informatiky a statistiky

1. kolo: 9. a 10. dubna od 9 do 15 hod.
případné 2. kolo: 16. a 17. dubna
případné 3. kolo: 23. a 24. dubna

Vždy na Žižkově v zasedací síni FIS (4. patro, hned za skleněnými dveřmi na konci schodiště) a na Jižním Městě na sekretariátě katedry matematiky č. 229.

Akademičtí pracovníci:
Ing. Jakub Fischer (KSTP)
Ing. Lenka Flusserová (KEKO)
Ing. Dušan Chlapek (KIT)
Ing. Antonín Rosický, CSc. (KSA)

Studenti a doktorandi:
Milan Eyberger (IN)
Jiří Jonák (IN)
Ing. Radovan Kačín (doktorand KSA)
Roman Kytka (IN)
Petr Mazouch (SP)
Peter Tóth (IM)

Fakulta národohospodářská

1. kolo: 9. a 10. dubna
případné 2. kolo: 16. a 17. dubna
případné 3. kolo: 23. a 24. dubna

Vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Akademičtí pracovníci:

Studenti a doktorandi:

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

1. kolo:
8. dubna od 12 do 18 hod.
9. dubna od 8 do 14 hod.
volební místnost JH 414

případné 2. kolo:
15. dubna od 12 do 18 hod.
16. dubna od 8 do 14 hod.
volební místnost JH 414

případné 3. kolo:
22. dubna od 12 do 18 hod.
23. dubna od 8 do 14 hod.
prostor před vrátnicí

Akademičtí pracovníci:
RNDr. Jitka Bartošová (KMIH)
Doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (KMPH)
Ing. Jana Hňupová, PhD. (KMPH)
Ing. Jiří Přibil (KMIH)

Studenti a doktorandi:
Petra Mikolandová
Monika Váňová

Mohlo by tě zajímat: