VŠE patří Pražákům

6. 11. 2007 | | Zprávy ze školy

VŠE je školou o mnoha tisících studentů z různých regionů. Velkou skupinu představují samotní Pražané. Významné procento studujících je ale také realizováno zahraničními studenty.

VŠE je školou o mnoha tisících studentů z různých regionů. Velkou skupinu představují samotní Pražané. Významné procento studujících je ale také realizováno zahraničními studenty.

13 870, přesně tolik českých studentů byste napočítali na všech fakultách VŠE. Škola bohužel nemá k dispozici přesné údaje o tom, který kraj je nejvíce zastoupen. Podle slov Ivana Koudelky z Pedagogického oddělení si ale můžeme udělat představu podle toho, která poštovní směrovací čísla jsou nejvíce zastoupena. „Potom by městem, z něhož je valná většina posluchačů VŠE, byla Praha,“ říká Koudelka.

Na této škole je zapsáno 4 639 studentů z hlavního města, kteří tak tvoří téměř třetinu všech českých studentů na škole. Podle Koudelky to ale není žádné překvapení. Pražané na VŠE vždycky studovali v hojném počtu a nejinak je tomu i dnes. Nejvíce zastoupeným krajem je pak Středočeský kraj s 2 073 studenty. Naopak nejméně studentů se do hlavního města za studiem vydalo z Jihomoravského kraje.

„I mezi zahraničními studenty je VŠE oblíbená,“ informuje o tom Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a PR na oficiálních stránkách školy. Podle nich studovalo v loňském roce v češtině 2 546 studentů. V letošním zimním semestru na chodbách šesti fakult můžete potkat studenty ze 49 zemí světa. Nejvíce studentů je bez překvapení ze Slovenska, následují Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko a Vietnam. Z fakult je u zahraničních studentů nejvíce oblíbena Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská a Fakulta financí a účetnictví. Celkově se cizinci podílí 14 procenty na počtu všech studentů VŠE.

Zahraniční studenti, kteří na VŠE studují v cizím jazyku, sem přijíždějí v rámci výměnných semestrálních pobytů, společných studijních programů typu Joint degree (jako nabízí například studijní program CEMS) anebo studují v placených studijních programech.

Z kterých krajů je nejvíce studentů na VŠE?
1. Praha 4 639
2. Středočeský kraj 2 073
3. Jihočeský + Západočeský kraj 1870
4. Východočeský kraj + část Jihomoravského kraje 1 778
5. Severočeský kraj 1 098
6. Severomoravský kraj 1 552
7. Jihomoravský kraj 872
8. Trvalé bydliště na Slovensku 18

Mohlo by tě zajímat: