VŠE uspěla v hodnocení Hospodářských novin v oboru ekonomie

2. 2. 2017 | | Zprávy ze školy ceft

Hospodářské noviny tento týden zveřejnily hodnocení vysokých škol napříč všemi obory. V ekonomii v minulých letech vyhrával Institut ekonomických studií (IES) Univerzity Karlovy. Ten se ale kvůli změně metodiky letos do této kategorie nezařadil. Nejlepší hodnocení z pěti fakult ekonomky získala Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

IES spadá pod Fakultu sociálních věd, která byla letos hodnocena jako celek. Proto loňský vítěz nemohl své prvenství v ekonomii obhajovat. Velmi dobře se mezi ekonomickými fakultami umístila Fakulta financí a účetnictví VŠE (FFÚ). Dominantní byla hlavně v kategoriích zájem uchazečů, úroveň studentů, jak byl uchazeč úspěšný/neúspěšný na jiných fakultách v přijímacím řízení, zda si uchazeč nakonec zvolil danou fakultu pro své studium.

Na FFÚ musí uchazeči skládat přijímací zkoušky z matematiky a anglického jazyka. Šanci na přijetí má každý třetí uchazeč. Kladné ohodnocení získala vysoká škola v hodnocení od studentů, kde hodnotící uvažovali kvalitu výuky a vyučujících, náročnost studia a celkovou spokojenost se školou. „Pozitivní hodnocení studia je nepochybně spjato s tím, že zaměstnavatelé naše studenty přijímají velmi dobře,“ komentuje výsledek Hospodářským novinám proděkanka FFÚ Dana Dvořáková. „Často už v průběhu studia nacházejí zajímavé a dobře ohodnocené pracovní uplatnění,“ dodává.

Studii provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Při porovnávání tuzemských veřejných vysokých škol čerpali ze statistických dat ministerstva školství, výročních zpráv jednotlivých škol a fakult, i databáze Rady pro vědu, výzkum a inovace. Pro vytvoření přehledu využili také aktuální hodnocení studia samotnými studenty (kterého se účastnilo vice než sto tisíc respondentů) a zpětný pohled pětatřiceti tisíc absolventů, kteří už mohou uvést i to, jaké je jejich uplatnění v praxi.

Hodnocení fakult VŠE v žebříčku Hospodářských novin: 

Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace Mezinárodní otevřenost a atraktivita Regionální rozvoj a sociální inkluze Zájem uchazečů a úroveň studentů Hodnocení studia, kurzů a učitelů Zaměření na praxi a další vzdělávání Uplatnění absolventů na trhu práce
FFÚ *** **** * ***** ***** *** ****
FMV ** **** * ***** ** * ****
FPH ** ***** * ***** **** *** ****
FIS *** *** * **** ***** ** *****
NF *** *** * ***** ***** * ****
FM ** ** *** *** **** ** ***
VŠE ** ***** * ***** **** ** ****

*Legenda:

FFÚ – Fakulta financí a účetnictví

FMV – Fakulta mezinárodních vztahů

FPH – Fakulta podnikohospodářská

FIS – Fakulta informatiky a statistiky

NF – Národohospodářská fakulta

FM – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

**Čím více hvězdiček fakulta získala, tím je v daném kritériu úspěšnější.

 

Mohlo by tě zajímat: