Výběrové řízení

8. 9. 2008 | | Kariéra

V předešlém díle tohoto seriálu jsme se věnovali návštěvám pracovních veletrhů a z materiálů a informací, které jsme se dozvěděli, bychom již měli mít představu, o jaké firmě či do kterého typu společností se přihlásit. Co tedy dál?

V předešlém díle tohoto seriálu jsme se věnovali návštěvám pracovních veletrhů a z materiálů a informací, které jsme se dozvěděli, bychom již měli mít představu, o jaké firmě či do kterého typu společností se přihlásit. Co tedy dál?

Včasné přihlášení může být klíčové

Přihlaste se včas. Zde platí pravidlo lépe dříve než později, neboť jakmile společnost získá jednoho či více vhodných kandidátů, výběrový proces zpravidla ukončí. Zejména u absolventských pozic platí, že čas může hrát klíčovou roli a budete-li dlouho vyčkávat, mohou být nabízené pozice obsazeny dříve, než vás firma stihne pozvat na výběrové řízení. V případě absolventů mají některé firmy každý rok pravidelný náborový proces, proto pro vás bude jednodušší včas se informovat o potřebných termínech a přihlásit se.

Ucházíte-li se o odbornou stáž a jste na konci svého studia, zjistěte si, jaké jsou případné podmínky přechodu na plný úvazek v rámci dané firmy. Bude-li spokojenost na obou stranách, bývá tento transfer velmi jednoduchý a nebývá nutné opakovat výběrové řízení.

Přihlášky firmy přijímají různými způsoby. Někdy postačí zaslání životopisu s krátkým motivačním dopisem, ale většina větších firem má specializované on-line aplikační formuláře, které je často nutné vyplnit v některém z cizích jazyků. Tyto formuláře bývají více či méně složité. Někdy jde o systémy, které firma používá v mezinárodním měřítku. Nevíte-li si rady nebo si nejste jisti se správností vyplnění přihlášky, neostýchejte se kontaktovat zodpovědnou osobu v oddělení lidských zdrojů, která vás navede a poradí. Koneckonců už podle ochoty poradit v této situaci si můžete sami udělat první obrázek o chování zaměstnanců dané firmy.

Při přípravě životopisu dbejte na základní pravidla být stručný, ale výstižný. Na internetu spolehlivě a snadno naleznete základní návody a formuláře, jak správně životopis napsat. Životopis v době nebo těsně po ukončení studií by neměl přesáhnout dvě stránky formátu A4. V motivačním dopise naopak můžete více rozepsat, co je vaší motivací přihlásit se právě do dané firmy a proč si myslíte, že právě vy se můžete hodit do této společnosti.

Assessement centrum je záludné

Zjistěte si informace od přátel, kteří se s vámi mohou podělit o zkušenosti s průběhem jejich výběrových řízení. Každý výběrový proces je svým způsobem specifický, nicméně každá konkrétní znalost vás může povzbudit a pomoci vám překonat obavy. Zkuste však rozlišit reference od kolegů, kteří ve výběrovém procesu nebyli úspěšní. Může se stát, že nebudou objektivní a nepřiznají skutečný důvod svého neúspěchu.

Ve chvíli, kdy vás firma zve na výběrové řízení, vám zpravidla zároveň pošle i program dne, který vás čeká. Nenechte se zaskočit, budete-li si muset rezervovat i celý den, není to nezvyklé. Naopak proběhne-li vše v jeden den, nemusíte několikrát dojíždět na další kola výběrového řízení. Některé firmy, zejména pokud nabírají větší počet uchazečů, pořádají takzvaná assessment centra. Pro zjednodušení můžeme tento proces popsat jako kombinaci více metod náboru, které mohou zahrnovat skupinovou či individuální diskuzi, různé typy testů a samozřejmě rozhovory se zástupci firmy.

Na testy není většinou nutné (a často ani možné) se jakkoliv dopředu připravovat, protože jejich koncepce bývají různé. Mohou vás čekat testy vaší osobnosti, různé typy analytických testů, například numerický nebo verbální. Testy jsou svým tématem přizpůsobeny povaze pozice, na kterou se hlásíte. Například pro marketingové pozice mohou být jiné požadavky než na finanční pozice, stejně tak pro asistentskou pozici budou vyžadovány jiné zkušenosti v porovnání s pozicí specialisty. Za zmínku samozřejmě stojí i test, který prověří vaši znalost požadovaného cizího jazyka. I zde platí, že téma použitých textů zpravidla odpovídá oboru, v němž chcete pracovat.

Přirozenost vyhrává

Vraťme se ale ke skupinovým diskuzím nebo k individuálnímu řešení úkolu (podle firmy). Zkuste si vybavit situaci, kdy jste během studia museli řešit nějaký týmový úkol nebo dospět k určitému řešení ve stanoveném čase. Právě takový úkol vás zde může potkat. Při řešení tohoto zadání platí jednoduché pravidlo: Spoléhejte sami na sebe a buďte přirození.

Kolegové, kteří vás při skupinovém cvičení hodnotí, pozorují aspekty, které jsou pro vaši budoucí práci klíčové. Jako příklad můžeme uvést schopnost týmové práce s ostatními kolegy, schopnost prezentovat vlastní myšlenky a pracovat s nápady ostatních či schopnost dovést skupinu jako celek k vyřešení situace a k cíli a konkrétní postupy, které k tomu využíváte. Připravte se, že alespoň část diskuze může být vedena i v cizím jazyce. Nečekejte, že všechna témata diskuzí mají jedno ideální řešení, často je to podobně jako v životě – řešení je více a každé má své výhody a nevýhody.

Jako příklad zadání, s nímž se můžete setkat, můžeme uvést fiktivní firmu, pro niž máte v omezeném čase navrhnout řešení určitého problému. Pro analytickou finanční pozici můžeme mít za úkol zhodnotit na základě finančních výkazů, jak si daná fiktivní firma stojí na trhu. Rozvojové a poradenské centrum VŠE letos nabízí i možnost vyzkoušet si výběrové řízení nanečisto v rámci projektu pracovní diagnostiky.

Úspěšné splnění skupinové diskuze vás posune k dalšímu bodu výběru, a to k individuálnímu pohovoru.

O pohovorech toho bylo již napsáno hodně, proto zmíníme jen ty nejdůležitější body. Informujte se o pozici, na kterou se hlásíte dříve, než na individuální setkání dorazíte. Buďte přesvědčiví a mějte jasně rozmyšlené důvody, proč se o dané místo ucházíte. Uveďte, co konkrétně vás k tomuto rozhodnutí vedlo. Tyto motivační faktory rozhodně nepodceňujte. Často se stává, že když má společnosti více stejně či podobně kvalitních uchazečů, vybere si ty, kteří projevili nejsilnější motivaci pro danou práci či společnost.

Připravte si otázky o dané společnosti či práci, zástupci firmy vám vše rádi zodpoví. Je to důležité jak pro vás osobně, tak jako další platné kritérium výběru – projevíte tím zájem, ukážete, jak o dané pozici přemýšlíte a že vaše volba nebude náhodná (což je předpokladem pro to, abyste si vybrali správně). Pohovorům obecně se budeme věnovat v příštím vydání Studentského listu, kde se dočtete více.

Neúspěch nesmí odradit

Výsledek výběrového řízení by vám měl být sdělen v době oznámené firmou. Nemusí být hned při prvním pokusu pozitivní, nicméně myslete na to, že každá podobná zkušenost je cenná a zúročit ji můžete příště. Jak jsem uvedla výše, důvodem odmítnutí nemusí být vaše schopnosti, ale důvody jako nedostatek motivace a to se jistě dá příště napravit.

I z neúspěšného výběrového řízení byste si každopádně měli odnést zpětnou vazbu, která vám pomůže zamyslet se nad tím, co příště udělat lépe, nebo můžete zjistit, že pozice, na kterou se hlásíte, vám vlastně ze své povahy vůbec nemusí vyhovovat. Samozřejmě vám přejeme, aby pro vás výsledky byly pozitivní a abyste se těšili do nového zaměstnání.

V příštím vydání Studentského listu se podrobněji zaměříme na téma pohovorů. Pokud jste v posledním ročníku studia, pak se v tuto chvíli zamyslete hlavně nad tím, zda jste si již podali přihlášku do firmy, kde se o místo chcete ucházet. Řada firem, kam absolventi nastupují během prázdnin či po nich, zahajuje výběrové řízení již v této době. Zároveň je vhodná doba na zjištění informací o tom, kde probíhá jaký veletrh pracovních příležitostí nebo třeba dny otevřených dveří. Nezapomeňte, že na všech podobných akcích máte nejvíce šancí, jak proniknout do zákulisí firem, a prostor na různé druhy otázek, položených přímo zástupcům společností.

Hana Kasová, personální oddělení, PricewaterhouseCoopers

Mohlo by tě zajímat: