Výměnný pobyt: fakta a souvislosti

26. 5. 2003 | | Nezařazené

Ve výčtu kontinentů, na které VŠE vysílá své studenty na výměnné pobyty, chybí už jen Afrika. Největší počet míst pro české zájemce nabízí německé vysoké školy. Mezi evropskými zeměmi, kam studenti odjíždí na výměnu na jeden nebo dva semestry, má silné zastoupení také Francie. Jestli se někdo chce ucházet o studium například v Hong Kongu, Brazílii nebo Chile, nemusí se bát tam jet kvůli tomu, že neovládá jazyk příslušné země.

Ve výčtu kontinentů, na které VŠE vysílá své studenty na výměnné pobyty, chybí už jen Afrika. Největší počet míst pro české zájemce nabízí německé vysoké školy. Mezi evropskými zeměmi, kam studenti odjíždí na výměnu na jeden nebo dva semestry, má silné zastoupení také Francie. Jestli se někdo chce ucházet o studium například v Hong Kongu, Brazílii nebo Chile, nemusí se bát tam jet kvůli tomu, že neovládá jazyk příslušné země. Pokud není zrovna zběhlý v čínštině, portugalštině nebo španělštině, může na některých školách studovat také v angličtině, případně francouzštině nebo němčině.

Naopak na dalších univerzitách probíhá výuka výhradně v místním jazyce, jako v Mexiku, kde se většina předmětů studuje jen ve španělštině. Jak upozorňuje ing. Dana Brázdová z oddělení pro zahraniční styky, nestačí si pouze přečíst brožurku, kterou dává zájemcům VŠE. Pro upřesnění informací o jazyce a také o jednotlivých předmětech je třeba navštívit internetové stránky zahraniční univerzity. Podle jejích slov se často stane, že si student vybere nevhodnou školu, která neodpovídá přesně jeho zaměření, nebo neovládá jazyk, v němž se předměty studují.

Technické detaily

Během výměnného pobytu na zahraniční škole se studium na VŠE nepřerušuje. Kredity získané v zahraničí se běžným způsobem započítají. Někdy může vyvstat problém s nalezením takových předmětů, které by odpovídaly povinným nebo volitelným kurzům u nás. Zvlášť studenti ve vyšších ročnících, kteří už absolvovali většinu předmětů ve studijním plánu, mohou mít potíže s výběrem dostatečného počtu kurzů podobných těm, které musí splnit na VŠE. Nejjednodušší variantou je zřejmě studovat v zahraničí předměty, které si pak student nechá uznat ve skupině oborově nebo celoškolsky volitelných předmětů, případně ve skupině oJA2 (odborný předmět v cizím jazyce). Po návratu ze zahraniční školy totiž kredity splněné v této skupině uznává proděkan pro pedagogiku na příslušné fakultě. Schválení jiných předmětů může proděkan uznat až poté, co je schválí jednotliví garanti. Proto je jednodušší předem s touto schůdnou variantou počítat a nechat si pro případ studia na zahraniční škole ve skupině oborově volitelných předmětů volné kredity.

Kde nasbírat body

Ten, kdo se chce příští rok účastnit výběrového řízení na studijní pobyt, by měl vědět, jak zvýšit své bodové ohodnocení, a předem se podle toho zařídit. Účast na Buddy systému, jazykové certifikáty a absolvované předměty v cizím jazyce, to všechno zvýší skóre uchazečů o studium v zahraničí. Nevěšte hlavu, pokud nevlastníte žádný jazykový certifikát nebo nemáte složenou státnici, získáte body za dobrou známku z bakalářské nebo souborné zkoušky z jazyka, ve kterém bude probíhat výuka v zahraničí.

Peníze až na prvním místě

Při rozhodování o zahraničním pobytu je pro většinu studentů jednou ze základních otázek, jak draho studium vyjde. Samozřejmě Socrates a další nadace poskytnou studentům jednotné stipendium na dobu strávenou v zahraničí. Ale ne vždy pokryje obnos určený na výdaje v cizí zemi vedle životních nákladů i kapesné. Proto je dobré mít na studijní pobyt v „drahých zemích“ předem něco našetřeno. Přesné údaje o tom, jakou část výdajů stipendium pokryje, najdou zájemci na webových stránkách školy ve zprávách studentů, kteří už výměnný pobyt absolvovali. Pokud si někdo chce na chybějící finance přivydělat brigádou během studia v cizí zemi, vízum by mu to mělo umožnit. Situace se ale v jednotlivých zemích liší. Například v Německu je možné v rámci studijního víza pracovat 90 dnů v roce. Naopak novozélandská ambasáda vlepí studentům do cestovního pasu vízum, v jehož rámci mohou pracovat 15 hodin týdně.

Oblíbený Zéland

Oproti loňsku narostl zájem hlavně o studium na univerzitách v zámoří. Podle ing. Brázdové si ve srovnání s minulým rokem podalo více studentů přihlášky na výměnný pobyt na kanadskou univerzitu v Calgary nebo vysokou školu v Otagu na Novém Zélandu. Mezi evropskými univerzitami zaznamenala boom popularity vídeňská Wirtschaftsuniversität a univerzita v Aténách.

Mohlo by tě zajímat: