Výpočetní centrum podporuje „zelenou“ techniku

16. 10. 2009 | | Zprávy ze školy

Výpočetní centrum přes léto nezahálelo. Učebny mají nové projektory,
tiskárny i „ekologické“ počítače. Do budoucna chce VC rozšířit
funkcionalitu systému ISIS a zavést spisovou službu.

I přes léto, kdy škola funguje v prázdninovém režimu, byli
pracovníci Výpočetního centra VŠE (VC) vytíženi. Realizovali projekty,
které mají studentům i pedagogům poskytnout kvalitní zázemí a usnadnit
jim výuku. Všechny učebny tak vyplnily pevně zabudované projektory, které
jsou studentům i vyučujícím od začátku zimního semestru 2009/2010
k dispozici. Výjimkou jsou takzvané „jednomodulové“ učebny – malé
učebny, u kterých se do budoucna uvažuje o spojení ve větší místnosti.
Tam dojde k instalaci projektorů až po stavebních úpravách.

Výpočetní centrum se také stará o tiskárny a počítače. I když
jejich pořízení přímo nezařizuje (toto spadá do kompetencí jednotlivých
fakult), může nákup techniky doporučit. Má se tak vyhnout situacím, kdy by
nový přístroj nebyl použitelný v podmínkách sítě nebo zázemí VŠE.
V případě tiskáren pak VC upřednostňuje nákup tiskáren s duplexním
tiskem.

„Zasazujeme se o to, aby na seznam tiskáren, které VC doporučuje
fakultám, byly zařazeny oboustranně tisknoucí tiskárny. Chceme také, aby
na těchto přístrojích byl zpřístupněn oboustranný tisk umístěním do
menu a aby byl tento druh tisku zvýhodněn, což ovšem vyžaduje softwarové
změny,“ říká Tomáš Kliegr ze sdružení Oikos. Podle něj by tyto
úpravy přinesly úspory materiálu, energie i provozních nákladů. První
část již údajně VC zařídilo, tj. umožnilo na tiskárnách ve škole
oboustranný tisk umístěním do menu, zvýhodnění tohoto tisku se ale teprve
plánuje.

Také počítače, které jsou na seznamu „přátelské“ techniky, se
vyznačují šetrností k životnímu prostředí. Splňují totiž
energetické normy Energy star 4. „Oikos navíc navrhuje zavést program na
inteligentní vypínání počítačů a jejich přepínání do úsporného
režimu, když nejsou plně využívány,“ vysvětluje úsilí ekologického
sdružení Kliegr. Podle neofi ciálních informací z Výpočetního centra se
na navrhovaných opatřeních pracuje – nyní je vše ve fázi
testování.

VC chce i v budoucnu rozjet další projekty. Ty se týkají především
softwarových opatření. „V následujícím roce se plánuje především
zavedení spisové služby, integrace datových schránek a rozšíření
funkcionality studijního informačního systému. Pilotně plánujeme
prověřit možnost vizualizace serverů s cílem zefektivnit provoz. Vše
však bude záležet na fi nančních možnostech,“ prozradil záměry
Výpočetního centra jeho vedoucí Karel Nenadál.

Mohlo by tě zajímat: