Výuka celoškolsky povinných předmětů v přípravném výukovém období

4. 7. 2003 | | Nezařazené

Přinášíme vám přehled způsobu výuky celoškolsky povinných předmětů v přípravném výukovém období, tj. v týdnu od 15. září 2003 do 19. září 2003.

Přinášíme vám přehled způsobu výuky celoškolsky povinných předmětů v přípravném výukovém období, tj. v týdnu od 15. září 2003 do 19. září 2003.

Fakulta financí a účetnictví

FU_110 – nebudou orientační přednášky

FU_220 – budou probíhat orientační přednášky

MTP202 – budou probíhat orientační přednášky

VF_101 – budou probíhat orientační přednášky.

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra práva nebude konat orientační přednášky.

Fakulta podnikohospodářská

Nebudou probíhat žádné přednášky.

Fakulta informatiky a statistiky

Katedra matematiky bude vyučovat.

Fakulta národohospodářská

MAE102 – budou probíhat orientační přednášky s obsahem:

organizační záležitosti (struktura předmětu, podmínky zápočtů, studijní literatura apod.), vstupní problematika – úvod do makroekonomie.

MAE405 – studenti budou podrobně seznámeni s obsahem kurzu, se studovanou literaturou a s požadavky k zápočtu. Obsahem výuky bude též opakování látky ze základního kurzu makroekonomie I, a to na téma „Určení rovnovážné produkce“.

Zdroj informací: proděkani pro pedagogiku jednotlivých fakult.

V Praze dne 24. června 2003

Anna Fryčová

vedoucí pedagogického oddělení

Mohlo by tě zajímat: