Vyznanie lásky v teórii managementu

30. 11. 2002 | | Nezařazené

Z dôveryhodných zdrojov blízkych katedre managementu sa mi podarilo získať úryvok s pripraveného diela, ktoré má ambíciu stať sa bestsellerom. Ostatne v dobe cudzích, nezrozumitežných výrazov a kvanta skratiek, takýto romantický výtvor pôsobí ako balzam na dušu. Veď posúďte sami.

Z dôveryhodných zdrojov blízkych katedre managementu sa mi podarilo získať úryvok s pripraveného diela, ktoré má ambíciu stať sa bestsellerom. Ostatne v dobe cudzích, nezrozumitežných výrazov a kvanta skratiek, takýto romantický výtvor pôsobí ako balzam na dušu. Veď posúďte sami.

…Láska! Od chvíže, keď sa mi konečne otvorili oči a spoznal som usporiadanie systému reality, zistil som, že v ňom zúri neporiadok. Nie som spokojný so stavom, v akom sa nachádza, entropia systému sa totiž blíži jednotke, a preto musím rázne zasiahnuť. Nemôžem už ďalej čakať, dobre som si všetko naplánoval a rozhodol som sa konať. Odhodlal som sa k globálnemu posunu paradigmatu, k procesnej zmene, radikálnemu reengineeringu, ktorý nastolí poriadok a zefektívni fungovanie väzieb v systéme.

Podrobne som si prebral všetky alternatívy a vybral som tu najlepšiu. Navrhujem zmeniť zastaralú organizačnú štruktúru, ktorá už absolútne nevyhovuje požiadavkám trhu. Cítim sa ako Fayol, keď navrhol prevratnú zmenu v podobe „Fayolových mostíkov“. I ja chcem nájsť most k Tebe, pomenuj si ho kžudne ako chceš, hlavne pevne pripevni povrazy na Tvojej strane turbulentnej rieky času, aby sme mali na čom stavať. Aká je moja predstava? Navrhujem priradiť tvoj útvar k môjmu, prepojiť ich čo najpevnejšími vázbami a jasne vymedziť odpovednosti a právomoci tak, aby sme predchádzali zbytočným konfliktom. Nič viac na svete neželám než to, aby sme vytvorili vysoko výkonný a produktívny celok. V mojich snoch sme šťastní, úspešní a čo je najdôležitejšie, ničíme závistlivú konkurenciu. Kiežby sa tento sen stal skutočnosťou!

Máme vežké predpoklady, aby sa nám spolu darilo, aby sme v neustálom striedaní sa hospodárskych cyklov dokázali operatívne riešiť vzniknuté kríze, či ešte lepšie, aby sme účinnými inováciami predchádzali a štartovali tak náš koráb ku krajšej budúcnosti tak, ako to vo svojich teóriách prezentovali otcovia inovácií, Aleš Valenta a známy rakúsky ekonóm Schumacher.

Ja viem, svet speje ku absolútnej globalizácii, no ja nechcem, aby sa Tvoj kapitál naďalej vožne pohyboval a aby si úlohy, ktoré i ja dokážem, myslím si, efektívne, plniť, zverovala lacnej „pracovnej“ sile. Preto mi, prosím Ťa, pošli strategickú informáciu, nech ju môžem promptne spracovať a vytvoriť škálu riešení, z ktorých následnou analýzou vyberiem to najlepšie. Určite si už využila metódu SWOT a odhalila si moje slabé i silné stránky, tak neváhaj, veď nám nehrozí žiadna hrozba a tá príležitosť je obrovská.

Nechýba predsa už nič. Povedz nahlas svoje áno, vyjadri sa, nech našu budúcnosť môžeme stvrdiť kartelovou zmluvou. Sme kvalitní jedinci, takže už teraz je jasné, že každé z našich detí dostane potvrdenie kvality podža normy ISO9000.

Tak čo, súhlasíš? Ja viem, je to úžasné, že to prišlo práve teraz, je úžasné, že to prišlo JUST-IN-TIME!…

Určite ste všetci zvedaví, ako to všetko dopadne. To však vedia len naši literáti. Neostáva nám nič iné, len sa nechať prekvapiť. Už teraz horím nedočkavosťou a stojím frontu v skriptárni. Bojím sa, že o veždielo svetového formátu bude obrovský záujem.

Ján Rusnák

jrusnak@email.cz

Mohlo by tě zajímat: