Zahrajte si s AIESECEM a poznejte tak sami sebe

5. 2. 2004 | | Kariéra

Assessment Centrum (AC) je jedna z nejspolehlivějších metod, jak zjistit předpoklady člověka pro výkon určité činnosti. Lepší metoda je snad jen nechat danou činnost člověka přímo dělat a pozorovat jej v akci. Mimo jiné je AC součástí výběrového řízení na AIESEC praxe.

Assessment Centrum (AC) je jedna z nejspolehlivějších metod, jak zjistit předpoklady člověka pro výkon určité činnosti. Lepší metoda je snad jen nechat danou činnost člověka přímo dělat a pozorovat jej v akci. Mimo jiné je AC součástí výběrového řízení na AIESEC praxe.

Absolvování metody vám zabere celý den. Řešíte zde různé případové studie jak v malých skupinkách, tak i individuálně. Máte zde prostor pro sebeprezentaci, ale prezentujete i některé své úkoly. Setkáte se i s hraním rolí. Zatímco pracujete na těchto úkolech, bedlivě vás sleduje skupinka pozorovatelů. Je složená z psychologa, člověka z praxe (často odborník na lidské zdroje), směsicí Aiesekářů a lidí, kteří se z praxe už vrátili. Tato skupina vám poskytne na konci AC zpětnou vazbu na váš výkon. Ocení vaše silné stránky a nabídne příležitosti pro zlepšení.

Já sám jsem AC prošel dvakrát. Poprvé před dvěma lety, když jsem chtěl vyjet na praxi. Podruhé po mém návratu z praxe, kdy jsem byl jeden z pozorovatelů. Obě dvě zkušenosti byly jedinečné a dost odlišné. Před dvěma lety jsem si prožíval očekávání a nervozitu z něčeho neznámého. Představa, že někde budu celou sobotu šaškovat ve škole a budu při tom pozorován, byla přinejmenším zvláštní. Ve skutečnosti šlo však o velmi příjemně strávený den. Poznal jsem nejen spoustu nových a zajímavých lidí, ale také jsem měl příležitost získat názor na mou osobu od nezávislých pozorovatelů. Této zkušenosti si velmi cením a to nejen proto, že AC bývají často součástí pohovorů o zaměstnání.

Podíváme-li se na AC z druhé strany, očima pozorovatele, pak zjistíme, že tato role je mnohem náročnější. Hlavním důvodem je asi pocit odpovědnosti vůči patnácti lidem, kterým bychom měli být schopni na konci dát onu zpětnou vazbu. V této fázi nedochází k vybírání studentů, jak si někteří mysleli. Výsledek AC hraje však významnou roli v celkovém rozhodnutí. Nicméně zde máme další prvky výběrového řízení, jako CV, jazykové testy, reference, apod. Více o průběhu výběrového řízení najdete na adrese aiesec.vse.cz.

Pozorovatel má za úkol co jiného než pozorovat. Slovo pozorovat je důležité, neboť pozorovatel během AC nehodnotí. Rozdíl mezi pozorováním a hodnocením je ten, že na pozorování Vám stačí oči a uši a tužka s papírem na záznam těchto vjemů. Na hodnocení potřebujete zapnout i mozek a ohodnotit zapsaná pozorování. Hodnocení je však velmi náročné, zejména tlačí-li vás čas a máte ohodnotit patnáct lidí. Nicméně se nám dílo společně povedlo. Podle reakcí účastníků AC byli i oni spokojeni jak s průběhem dne, tak se zpětnou vazbou, kterou jsme jim poskytli. Po skončení jsem sice měl problémy vzpomenout si i na vlastní jméno a byl jsem mnohem více vyčerpaném než když jsem se AC účastnil, ale stálo to za to.

Velkou změnou v průběhu AC pro mě bylo zařazení absolutního AC. To probíhá tak, že se účastníkům dá jen seznam možných úkolů a podmínky, podle kterých si sami sestaví harmonogram, kdy a které úkoly splní. Tento harmonogram je pro ně potom závazný.

Během přípravy harmonogramu se naskýtá pozorovateli další z nesčetných příležitostí pozorovat, jak se kdo chová, jak je aktivní, jak spolupracuje s ostatními a podobně.

Vám všem, kteří zvažujete vycestovat do zahraničí, doporučuji jít to zkusit. Rozhodně zjistíte, jak umíte řešit různé úkoly pod časovým stresem, jak spolupracujete v týmu. Pokud to vyjde, můžete získat tak úžasné zážitky z cizí země, jaké získalo již mnoho studentů na celém světě, včetně mě.

Mohlo by tě zajímat: