Zahraniční odborné stáže AISEC

2. 11. 2002 | | Kariéra

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která působí na přibližně 750 univerzitách a vysokých školách ekonomického zaměření ve více než 83 zemích světa. Byl založen s myšlenkou vzdělávání mladých lidí a jeho hlavní náplní je zprostředkovávání zahraničních odborných praxí. Studenti tak mají možnost získat netradiční zkušenost s mezinárodním prostředím jak po stránce profesní, tak po stránce osobní.

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která působí na přibližně 750 univerzitách a vysokých školách ekonomického zaměření ve více než 83 zemích světa. Byl založen s myšlenkou vzdělávání mladých lidí a jeho hlavní náplní je zprostředkovávání zahraničních odborných praxí. Studenti tak mají možnost získat netradiční zkušenost s mezinárodním prostředím jak po stránce profesní, tak po stránce osobní. Student se v rámci našich výměnných stáží může zúčastnit 3 typů programů AIESEC:

MT (management traineeship) Jedná se o program ekonomických stáží především v komerčních firmách se zaměřením na obory marketing, finance, účetnictví, lidské zdroje, organizační a projektový management. Délka praxí se pohybuje v rozmezí 8-78 týdnů. Student dostává od svého zaměstnavatele plat, který mu pokryje náklady spojené s praxí.

TT (technical traineeship) Program technických stáží je určen studentům, kteří mají jak teoretické znalosti, tak zejména praktické zkušenosti v oblasti informačních technologií a příbuzných – design a tvorba www stránek, vytváření a obsluha sítí, správa databází, podnikové informační systémy, operační systémy, tvorba softwaru a programování. Tyto praxe mají většinou dlouhodobější charakter, tj. okolo 26-78 týdnů, a náklady spojené s praxí pokryje praktikantův plat.

DT (development traineeship) Program je určen hlavně těm studentům, kterým není lhostejná situace v méně vyspělých zemích a rádi by aktivně přispěli k jejich rozvoji. Práce probíhá v neziskových organizacích, státní správě, jedná se také o účast na organizaci místních projektů zaměřených na regionální rozvoj, a to zejména v zemích Latinské Ameriky a Asie. Jejich délka se pohybuje od 8 do 78 týdnů. Tyto praxe jsou nedocenitelné z hlediska kulturního a osobního přínosu. Studenti mají mnohem větší šanci seznámit se s místními tradicemi, způsobem života, získat mnoho nových přátel. Tato zkušenost jim často představí aspekty života, kterých si dosud nebyli vědomi a které jim rozšíří pohled na svět.

Student může absolvovat praxi v kterékoli zemi, kde AIESEC působí, záleží vždy na konkrétních požadavcích firmy a představách studenta o praxi. V loňském roce 2001/2002 vyslal AIESEC Praha na zahraniční odborné praxe 52 studentů VŠE. Tito studenti absolvovali své stáže v zemích jako Botswana, Čína, Egypt, Hong Kong, Indie, Japonsko, Kolumbie, Maroko, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Peru, Rusko, Slovinsko, Srí Lanka, SRN, Turecko, Venezuela a USA.

Průběh programů

Pokud má student zájem zúčastnit se výměnných programů AIESEC, musí nejprve projít výběrovým řízením, které se skládá z jazykových testů a Assessment center. Na tomto místě bychom rádi poděkovali jazykové škole Slůně, která nám pomáhá s přípravou a organizací jazykových testů. Projde-li student úspěšně výběrovým řízením, následuje příprava na praxi, která se skládá ze dvou hlavních částí – národního přípravného semináře a individuální přípravy pro získání konkrétní stáže.

Letos na podzim bychom rádi umožnili dalším 25 studentům VŠE získat zahraniční praxi AIESEC. Z tohoto důvodu budeme pořádat v období říjen-listopad výběrové řízení, kterého se budou moci zúčastnit studenti 4. a vyšších ročníků VŠE. Vybraní studenti poté absolvují během roku 2003 svou zahraniční odbornou stáž.

Věřím, že program zahraničních odborných praxí AIESEC budou i nadále studenti chápat jako jedinečnou příležitost, jak si doplnit své teoretické znalosti získané na této škole o praktické zkušenosti.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům, vyučujícím, studentům, katedrám a útvarům Vysoké školy ekonomické za jejich podporu, která nám pomáhá naplňovat naše cíle, kterými se snažíme přispívat k dalšímu zviditelnění naší školy a našich studentů v mezinárodním měřítku.

Mohlo by tě zajímat: