Zajištění zahraničních studentů v Praze pokulhává

10. 4. 2003 | | Nezařazené titulní obrázek

Podstatné změny fungování Buddy Systému připravují jeho členové již pro tento semestr. „Své síly chceme vrhnout produktivnějším směrem,“ vysvětluje Tomáš Procházka, jeden z členů týmu BS. Větší důraz by tak měl být kladen na aktivity, které doposud organizoval Contact club, tedy pořádání různých společenských, kulturních či sportovních akcí stmelujících naše a zahraniční studenty.

Podstatné změny fungování Buddy Systému (BS) připravují jeho členové již pro tento semestr. „Své síly chceme vrhnout produktivnějším směrem,“ vysvětluje Tomáš Procházka, jeden z členů týmu BS. Větší důraz by tak měl být kladen na aktivity, které doposud organizoval Contact club, tedy pořádání různých společenských, kulturních či sportovních akcí stmelujících naše a zahraniční studenty. Naopak část administrativy, kterou doposud BS zajišťoval, chtějí jeho členové přesunout zpět na Oddělení zahraničních styků. Důvodem je zvětšující počet zahraničních studentů a s ním spojená rostoucí agenda, kterou BS není schopný za současných podmínek nadále obhospodařovat.

„Škola sjednává stále větší množství zahraničních kontraktů, což je jistě dobře,“ uvádí problematiku BS jeho koordinátor Daniel Krsička. „Na druhou stranu pak pokulhává zajištění těchto studentů po příjezdu do Prahy,“ dodává. Podle jeho slov se z BS stává pro některé členy práce na plný úvazek a přerůstá svůj daný rámec, zejména ve zkouškovém období. Zodpovědnost za zahraniční studenty by přitom i nadále měla nést škola, která však podle jeho názoru bere činnost BS jako samozřejmost: „Začínali jsme jako přechodná aktivita, která přežila první roky díky nadšení Jitky Vyskočové. Dnes zase vše funguje díky obětavosti všech členů týmu,“ vysvětluje Krsička.

Buddy Systém
Jedni z organizátorů Buddy Systému: Daniel Krsička, Tomáš Procházka a Vladimír Novák

Činnost BS i za těchto okolností nadále probíhá pouze ve virtuální formě. Škola pro něj nemá žádnou vlastní volnou místnost, částečně mohou využívat pouze prostory CESP. Vše je koordinováno pomocí e-mailů nebo telefonů, jejichž provoz si členové týmu, stejně jako některé další náklady, hradí ze svého. Prorektorka pro zahraniční styky doc. Bronislava Hořejší existující problém nepopírá: „Samozřejmě o tom vím a cítím se částečně spoluzodpovědná. Řešení však není jednoduché, v současnosti nevím o žádné volné místnosti ve škole. Pokud Buddy Systém přijde s návrhem na nějakou konkrétní kancelář, samozřejmě prozkoumám, zda by její využití bylo možné,“ říká Bronislava Hořejší.

Kapacitní nedostatky však podle Daniela Krsičky nejsou jediným bolavým místem nynější situace: „Problémem je například i to, že studenti přijíždějí studovat v různých studijních programech a získávání informací z těchto rozdílných zdrojů je obtížné. Navíc často přicházejí až za pět minut dvanáct. Potřebovali bychom třeba jednu osobu na Oddělení zahraničních styků, která by měla na starosti komunikaci s námi a předávání údajů o všech zahraničních studentech Buddy Systému.“ To podle Bronislavy Hořejší v budoucnu vyřeší Centrum mezinárodních studijních programů, které bude komplexně zajišťovat péči o všechny zahraniční studenty. Takové východisko členové BS vítají, vzhledem k jeho realizaci až v době existence Rajské budovy ho však nepovažují za řešení aktuální situace.

Na druhou stranu si BS cení spolupráce s Oddělením zahraničních styků a vedení školy při některých dílčích aktivitách: „Velice nám pomáhali například při zajišťování našeho vstupu do Erasmus Student Network (ESN), za což jim patří naše poděkování,“ říká Krsička. Do této mezinárodní organizace vstoupil BS na podzim minulého roku a nyní bude pod její hlavičkou pracovat společně s Contact clubem. Oba původní spolky tak zaniknou a nadále se budeme setkávat pouze se značkou ESN. Znamenat by to mělo především zefektivnění činnosti, výrazné synergické efekty a využívání zkušeností zahraničních kolegů.

Mohlo by tě zajímat: