Změny v zapisování bakalářských zkoušek

7. 4. 2000 | | Nezařazené

Zapisování se na bakalářské zkoušky nepatří mezi nejpříjemnější součásti studia. Život studentů by měly zpříjemnit změny, ke kterým dochází v organizaci počítačového zápisu na bakalářské a souborné zkoušky počínaje dnem 3.4.2000.

Zapisování se na bakalářské zkoušky nepatří mezi nejpříjemnější součásti studia. Život studentů by měly zpříjemnit změny, ke kterým dochází v organizaci počítačového zápisu na bakalářské a souborné zkoušky počínaje dnem 3.4.2000.

Nejpodstatnější změnou, kterou studenti zaregistrují již na první pohled, je přesunutí tzv. technické pauzy, během které se student nemůže na zkoušky zapsat, z nejfrekventovanější doby mezi desátou a patnáctou hodinou do nočních hodin. Pravidelná údržba systému nyní probíhá každou noc od 23 hodin 10 minut. Doba údržby záleží na jejím obsahu, běžně trvá přibližně jednu hodinu. Studenti se tak mohou přihlašovat na zkoušky nepřetržitě, s výjimkou této pravidelné nebo případné mimořádné údržby. Proto by již nemělo docházet k situacím, kdy student sice neměl odpoledne žádnou výuku, ale přesto musel čekat ve škole do 15 hodin pouze proto, aby se mohl zapsat na zkoušku. Nevýhodou, kterou možnost zapisovat se o víkendech a brzy ráno před otevřením počítačových učeben pravděpodobně přinese, je že dochází ke znevýhodňování studentů, kteří nemají přístup k aplikaci pro zapisování zkoušek mimo školu. “Ale k tomu, abychom se mohli bavit o tom, jestli je to opravdu závažný problém, by byla nutná analýza, kolik procent studentů využívá zápisů mimo školu,” říká tajemnice pro studentské záležitosti Ing. Jana Littová.

Druhá změna, která není na první pohled tolik patrná, se týká rušení a změny termínu. Dříve bylo možné rušit nebo měnit termín čtrnáct dní před konáním zkoušky na vteřinu přesně. Pokud tedy student měl konat zkoušku za čtrnáct dní v 9:00, v devět hodin a jednu vteřinu již neměl možnost s tímto termínem libovolně manipulovat. Současná úprava umožňuje manipulaci s termíny ještě celý čtrnáctý den před dnem konání zkoušky.

Třetí, pro studenty možná nejméně vítanou změnou, je že zapisovat se na další termín zkoušky není možné dříve než v den konání již zapsaného termínu. Pokud se student obával, že zkoušku neudělá, měl možnost zapsat si další termín již během doby, kdy byly údaje o zkouškách předány katedře, tedy týden před konáním zapsaného termínu. Jenže strach má velké oči (mnohem větší než hlad :)), a tak bojácný student zkoušku i přes počáteční nejistotu většinou úspěšně složil a poté docházelo ke zbytečným problémům s již zapsaným dalším termínem.

I přes tyto – vesměs pozitivní – změny nadále doprovází systém zapisování termínů zkoušek jeden velký problém: nedostatek termínů. Často se stává, že se čerstvě vypsané termíny zaplní během neuvěřitelně krátké doby a student, který se k počítači nedostane každý den, může mít velké obtíže se na zkoušku zapsat. Druhý den po vypsání termínů už totiž nemusí najít žádné volné místo. Tento problém však nespočívá pouze v tom, jak se domnívají mnozí studenti, že katedry vypisují málo termínů. Z větší či menší části za tento problém katedry skutečně mohou. Částečně si ale za přeplněné termíny bohužel mohou sami studenti. Jana Littová k tomu říká: “Na snídani s paní rektorkou padl názor, že je na škole takové klima, kdy se studenti obávají, že se nebudou moci zapsat na zkoušku. Proto je vysoké procento těch, kteří se pro jistotu zapíší, termín získají, ale na zkoušku vůbec nepřijdou. Sehnat omluvenku od doktora není totiž zase takový problém…”

Změny systému by tedy měly přispět ke zpříjemnění počítačového zápisu na zkoušky. Nebezpečí by však mohlo spočívat v tom, že pokud by došlo k nějakému nenadálému problému, nemusel by být v tuto dobu u systému přítomný nikdo ze zodpovědných pracovníků a systém by tedy nemusel fungovat bezchybně. Poté, co by se na nesprávnou funkčnost přišlo, by započala mimořádná údržba i v době, kdy se studenti za normálních okolností zapisují. “Dříve se studenti mohli zapisovat pouze od 7 hodin do 10 a od 15 do 22, ale na druhou stranu bylo jisté, že v tuto dobu bude systém fungovat,” řekl vedoucí oddělení sw servisu pro studijní agendu RNDr. Karel Nenadál.

Mohlo by tě zajímat: