Zúčastněte se voleb do Akademického senátu FFÚ

13. 3. 2003 | | Nezařazené

V průběhu dubna proběhnou na Fakultě financí a účetnictví volby do fakultního akademického senátu. Všem studentům fakulty se tak nabízí možnost kandidovat do studentské kurie. Stát se členem senátu je jedna z cest, jak se nejen dovědět o spoustě věcí, které se ve škole dějí, ale také šancí, jak tyto věci v určité míře reálně ovlivnit. Nemáte-li však odvahu nebo chuť kandidovat, pak alespoň přijďte své zástupce zvolit.

V průběhu dubna proběhnou na Fakultě financí a účetnictví volby do fakultního akademického senátu. Všem studentům fakulty se tak nabízí možnost kandidovat do studentské kurie. Stát se členem senátu je jedna z cest, jak se nejen dovědět o spoustě věcí, které se ve škole dějí, ale také šancí, jak tyto věci v určité míře reálně ovlivnit. Nemáte-li však odvahu nebo chuť kandidovat, pak alespoň přijďte své zástupce zvolit.

Volby do akademického senátu Fakulty financí a účetnictví proběhnou ve dnech 31. března a 1. dubna 2003 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti fakulty, dveře číslo nb139. Případná další kola, například z důvodů předchozí malé účasti voličů, se budou konat 16. a 17. dubna 2003 (první opakování) a 23. a 24. dubna 2003 (druhé opakování), vždy od 10 do 14 hodin na místnosti nb139. Prezentace kandidátů proběhne 27. března 2003 od 13 do 16 hodin na místnosti nb139.

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví např. schvaluje statut a ostatní vnitřní předpisy fakulty, volí děkana fakulty, vyjadřuje se k návrhům na obsazení postu proděkana, schvaluje rozpočet fakulty, schvaluje výroční zprávy o hospodaření a činnosti fakulty nebo schvaluje nové studijní programy.

Další informace (např. do kdy lze podat kandidaturu, jak má vypadat atd.) je možné získat na úřední desce Fakulty financí a účetnictví.

Bc. Hana Zahrádková (xzahh01@vse.cz)
členka Akademického senátu FFÚ
studentka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Mohlo by tě zajímat: