Anketa: Dotkla se vás reforma financování vědy?

10. 3. 2005 | | Názory, Zprávy ze školy

Jak váš výzkum nepřidělení peněz na výzkumný záměr ovlivní? Jaké další zdroje financí máte? Na tyto dvě otázky odpovídají prof. Jaromír Veber, prof. Jiří Voříšek, doc. Jitka Srpová, prof. Jan Pelikán a doc. Eva Klvačová.

 1. Jak váš výzkum nepřidělení peněz na výzkumný záměr ovlivní?
 2. Jaké další zdroje financí máte?

prof. Jaromír Veber, katedra managementu FPH

 1. Bude utlumen směr „krizové řízení“, který jsme měli zájem rozvíjet. Osobně to vnímám tak, že jsme z úrovně ministerstva prostřednictvím vysoce fundovaných expertů dostali jasný impuls, že krizové řízení není významná priorita, kterou by se měla manažerská věda zabývat. Již jsem učinil rozhodnutí, že katedra tuto tématiku nezařadí jako vedlejší specializaci.
 2. Jedním neúspěchem, ani jedním odepsaným tématem, výzkumné aktivity katedry nekončí. Existují nové vyhlašované soutěže, obrací se na nás jiné vládní instituce se zájmem o spolupráci. A navíc, asi nelze jednoznačně prokázat souvislost kvality výstupů výzkumu s objemem přidělených peněz. Dokonce je z historie známo, že řada geniálních vynálezů vznikala v bídě. Možná, že i tuto skutečnost mělo na zřeteli ministerstvo při určování množství a způsobu rozdělení finančních prostředků na výzkumné záměry.

prof. Jiří Voříšek, katedra informačních technologií FIS

 1. Katedra přisla přibližně čtvrtinu svého rozpočtu, což vedlo k drastickým škrtům ve všech plánovaných aktivitách.
 2. Běží nám dva projekty Grantové agentury ČR a ministerstva školství, které však zdaleka nestačí pokrýt potřeby vědecké činnosti ani v rozsahu obvyklém v minulých letech.

doc. Jitka Srpová, katedra managementu FPH

 1. Nezískání projektu znamená, že nemáme k dispozici finanční prostředky na plánovaný výzkum. Projeví se to například tím, že doktorandi budou výrazně omezeni při zpracování svých doktorských prací při získávání a zpracování informací. Členové katedry budou mít menší možnosti prezentovat na odborných konferencích a v časopisech výsledky své vědecké práce. Sníží se rozsah spolupráce s praxí při provádění výzkumu a zavedení nejnovějších poznatků do výuky. Nepříznivé dopady jsou dalekosáhné a dlouhodobé.
 2. Momentálně nemáme žádné. Budeme usilovat o získání finančních prostředků tím, že budeme podávat návrhy grantů a rozvojových projektů tak dlouho, dokud se nám nepodaří nějaké prostředky získat. Je to ale jako sázka do loterie.

prof. Jan Pelikán, katedra ekonometrie FIS

 1. Nebudeme schopni zaměstnat kvalitní doktorandy a ti nejspíš odejdou z výzkumu do praxe.
 2. Budeme se nadále ucházet o granty Grantové agentury ČR, které narozdíl od výzkumných záměrů představují řádově jen stovky tisíc korun, ale jsou flexibilnější, protože jsou udělovány každý rok.

doc. Eva Klvačová, katedra katedra mezinárodního obchodu FMV

 1. Naprosté většině členů vědeckého týmu byl zrušen pracovní poměr – zachován byl pouze mně a sekretářce – a dva členové řešitelského týmu přežívají díky laskavosti vedení fakulty a každoměsíčnímu uzavírání dohod o pracovní činnosti. Přestali však mít přístup k počítačové síti, k e-mailu, nemohou vystupovat jménem školy, nemohou dost dobře pracovat na přípravě workshopů a je administrativně velmi náročné zajistit jejich služební cesty.
 2. Jsme nositelem mezinárodního projektu OSN a čtyř dalších domácích grantů. Nemáme ale prostředky na základní platy řešitelského týmu. Snažíme se přežívat, jak to jde. Jak dlouho se nám to bude dařit, je otázka. Když se moji spolupracovníci rozhodnou odejít, budu je muset nejspíš následovat. Důsledky pro VŠE by byly prosté: nutnost vrátit všechny finanční prostředky získané v rámci jednotlivých grantů. Pro letošní rok se jedná o částku 2,4 milionu korun.

Mohlo by vás zajímat: