Na VŠE uspěly s vědou jen dvě fakulty

9. 3. 2005 | | Zprávy ze školy

Jen dvěma z třinácti výzkumných záměrů podaných týmy VŠE loni ministerstvo školství přidělilo peníze. Ve výběrovém řízení uspěl projekt „Rozvoj účetní a finanční teorie a jejich aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ profesora Martina Mandela a „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ profesorky Evy Kislingerové. Ostatní fakulty nedostaly na výzkumné záměry vůbec nic.

Jen dvěma z třinácti výzkumných záměrů podaných týmy VŠE loni ministerstvo školství přidělilo peníze. Ve výběrovém řízení uspěl projekt „Rozvoj účetní a finanční teorie a jejich aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ profesora Martina Mandela z Fakulty financí a účetnictví a „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ profesorky Evy Kislingerové z Fakulty podnikohospodářské. Ostatní fakulty nedostaly na výzkumné záměry vůbec nic.

Vedení všech fakult proti způsobu vyhodnocení soutěže výzkumných záměrů písemně protestovala. Podle prorektora pro vědu a výzkum doc. Jiřího Patočky je skandální nepřiznání dotace Fakultě managementu v Jindřichově Hradci, protože interdisciplinární kolektiv profesora Pudila byl prý nejkvalitnější a nejkvalifikovanější ze srovnávaných návrhů. V minulém období bylo v Česku šestnáct výzkumných záměrů v ekonomii, letos přidělila vláda peníze jen čtyřem. „Ekonomie byla výrazně podceněna,“ míní docent Patočka.

„Na samotné výzkumné záměry jsme letos dostali dvacet milionů korun, tedy o sedm milionů méně než loni,“ uvádí vedoucí Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Jan Škoda. „Dotace na specifický výzkum jsou 22,5 milionů korun, granty Grantové agentury ČR představují kolem 22 milionů a ostatní granty asi 12 milionů,“ dodává Škoda. Celkově tak podle něj VŠE dostane oproti minulému roku na vědu a výzkum o 8 % méně.

„Finanční propad není tak dramatický,“ přiznává prorektor Patočka. Problém však vidí spíše ve struktuře než v celkovém objemu poskytnutých prostředků. „Fakulty teď musí omezovat pracně vybudované vědecké týmy. Abychom dopad zmírnili, snažíme se o spolupráci mezi fakultami. Paní rektorka bude hledat způsoby rozpočtového krytí a chceme podat nové výzkumné záměry,“ naznačuje možné řešení prorektor Patočka.

Ministerští úředníci radí použít na pokrytí nákladů na výzkum další prostředky, kterými školy disponují, mimo jiné i peníze na pedagogickou činnost. Z nich je hrazen provoz školy a investice a částečně jimi v praxi byla věda financována už dřív. „Těžko se dá rozlišit, zda je cesta vědecko-pedagogického pracovníka na konferenci vědecká, nebo pedagogická činnost, a kam zařadit její náklady,“ vysvětluje vedoucí OVV Škoda.

Mohlo by vás zajímat: