Nenechte si ujít třetí vydání Manažerských financí!

19. 11. 2010 | | Nezařazené

Představujeme Vám třetí, nejnovější vydání publikace Manažerské
finance autorského kolektivu pod vedením prof. Ing. Evy Kislingerové CSc.
V prosinci si tuto knihu, stejně jako všechny další publikace
z Nakladatelství C. H. Beck, můžete zakoupit v eShopu C. H. Beck se slevou
15 %.

Finance jsou „krví“ podniku
Finanční manažer rozhoduje o klíčových otázkách získávání zdrojů
pro financování firmy, o jejich efektivním umísťování do portfolia aktiv
tak, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivní zhodnocení získaných
zdrojů, trvalý růst podniku, jinými slovy pro růst hodnoty firmy. Jak to
udělat v oblasti podnikových financí, na to přináší odpověď publikace
Manažerské finance
. Jednotlivé kapitoly se zabývají například
podstatou manažerských financí, strategickým dlouhodobým investičním
rozhodováním, taktickým financováním, managementem pohledávek,
zvláštními případy financování, mezinárodním finančním managementem
apod. Finanční krize jasně ukázala, že finance jsou „krví“ podniku,
bez níž nemůže žádný podnik existovat.

**Nenechte si ujít třetí vydání Manažerských financí! **
Jistě si kladete otázku, proč? Důvodem je nejen aktualizace textů, ale
zejména zařazení nových částí, které aktuálně reagují na
nejožehavější problémy ve finanční praxi podniků. Pracovní kapitál,
jehož řízení je zásadní pro udržení života firmy, byl obohacen
o příklad cash forecast. Také kapitola pojednávající o investičním
rozhodování přináší nejen aktuální příklady z praxe, ale zásadně
rozšiřuje a inovuje pohled na finanční řízení investic v jednotlivých
fázích investičního procesu, včetně investičního postauditu. Čtenář
by rozhodně neměl přehlédnout ani část týkající se řešení úpadku
firmy. Ten, kdo chce být „in“ v manažerských financích, má třetí,
nejnovější vydání Manažerských financí.

Vedoucí autorku publikace Manažerské finance jistě nemusíme
představovat.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. je dlouholetou učitelkou
na VŠE v Praze, v roce 2003 byla ustavena vedoucí katedry podnikové
ekonomiky na VŠE v Praze. Těžištěm jejího profesního zájmu je
podniková ekonomika, manažerské finance, oceňování podniků a rozbory
výkonnosti firem. Je autorkou či spoluautorkou řady knižních publikací a
řady odborných článků.

Publikaci Manažerské finance si můžete v prosinci zakoupit
v eShopu C. H. Beck s vánoční slevou 15 %.

Nakupujte pohodlně v eShopu C. H.
Beck!

Mohlo by vás zajímat: