Prof. Hoffmann obdržel medaili

27. 2. 2003 | | Zprávy ze školy

Na prvním letošním zasedání Vědecké rady VŠE obdržel dlouholetý pracovník školy prof. Ing. RCDr. Václav Hoffmann, CSc. dr. h. c. Medaili Aloise Rašína. Stal se tak celkem sedmým nositelem tohoto významného ocenění. Předání se uskutečnilo v úterý 4. února 2003 v zasedací místnosti rektorky za přítomnosti nejen členů Vědecké rady, ale i ostatních předních představitelů akademické obce.

Na prvním letošním zasedání Vědecké rady VŠE obdržel dlouholetý pracovník školy prof. Ing. RCDr. Václav Hoffmann, CSc. dr. h. c. Medaili Aloise Rašína. Stal se tak celkem sedmým nositelem tohoto významného ocenění.

Předání Medaile Aloise Rašína prof. Václavu Hoffmannovi se uskutečnilo v úterý 4. února 2003 v zasedací místnosti rektorky za přítomnosti nejen členů Vědecké rady, ale i ostatních předních představitelů akademické obce. Slavnostní atmosféru podtrhlo hudební vystoupení, na kterém zazněly skladby různých autorů, od Beethovena až po Gershwina.

Prof. Václav Hoffmann je všeobecně uznávaným odborníkem v oblasti podnikové ekonomiky. Jeho práce v oblasti analýzy a hodnocení činnosti podniku se staly základem a inspirací pro celé generace podnikových ekonomů. Narodil se 27. května 1928 v Opavě. V roce 1952 absolvoval Vysokou školu věd hospodářských. V roce 1964 se habilitoval, o čtyři roky později byl jmenován profesorem pro obor ekonomiky průmyslu. Za celoživotní rozvoj podnikové ekonomiky a dlouholetou úspěšnou spolupráci mu v roce 1999 udělila Ekonomická univerzita v Bratislavě čestný doktorát „doctor honoris causa“.

Na Vysoké škole ekonomické působí od roku 1952. Po revoluci se jako první děkan vzniklé Fakulty podnikohospodářské zasloužil o rozsáhlé změny organizačního členění fakulty i obsahové náplně učiva. Zasadil se o rehabilitaci učitelů, kteří museli po roce 1968 školu opustit. V červnu 1993 odešel do důchodu, styky s VŠE však nepřerušil. V současné době je členem Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské a poradcem Národního vzdělávacího fondu v Praze.

Medaile Aloise Rašína Vysoké školy ekonomické v Praze se uděluje od roku 1999 jako ocenění osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy.

Mohlo by vás zajímat: