5 pozitiv, která přinesl koronavirus na VŠE

30. 4. 2020 | | Studentský život bez PC

Koronavirus sice přináší většinou jen špatné zprávy a komplikace, o to důležitější je snažit se v této době hledat i pozitiva. A situace na Vysoké škole ekonomické (VŠE) není výjimkou. Kromě semestru v podobě, jakou ještě nikdy nikdo nezažil, s sebou přinesla i řadu opatření, které se do budoucna mohou ukázat jako krok správným směrem a velká výhoda. Co si tak VŠE může z aktuálního stavu vzít do budoucna?

1) Výuka online

Nejzřetelnější změnu pro studenty i vyučující představuje přechod na výuku přes internet. Za tímto účelem je hojně využívaný program Teams od Microsoftu. Jak výuka probíhá a jak často je takovým online “meetingem” nahrazena je plně v kompetenci vyučujících popř. garantů předmětů. Teams umožňují nejen sledovat dění na tabuli s komentářem od vyučujícího, ale také se aktivně účastnit, což je důležité především na seminářích. Alternativou Teamsů je i program Zoom, který funguje na podobné bázi.

Zcela neočekávaná situace vedla k mimořádně rychlé a hlavně celoplošné digitalizaci pedagogického procesu, a to včetně ověřování znalostí studentů formou prezentací a obhajob projektů, průběžných testů a dokonce třebas i bodů za aktivitu. Věci, které by trvaly roky, jsme zvládli prakticky přes noc. Za to je potřeba poděkovat všem akademikům VŠE a samozřejmě také studentům, kteří do toho přispěli svojí aktivitou, iniciativou i pomocí při řešení některých technických problémů v počátcích on-line výuky,” říká děkan Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Josef Taušer a dodává, že podle některých zpráv je on-line výuka dokonce lepší: „Tak např. pokud vyučující doprovází výklad výpočty v Excelu, studenti na sdílené obrazovce vidí mnohem lépe, co přesně dělá, než kdyby to bylo promítáno projektorem v přednáškové místnosti.”

Studentský senátor za Fakultu informatiky a statistiky (FIS) Štěpán Staněk zmiňuje i další pozitivum pro studenty: „Osobně si myslím, že nejen u nás na fakultě, ale i na celé VŠE může být aktuální situace velkým přínosem, co se týče dostupných digitálních materiálů ze strany vyučujících.”

2) Na internetu jako doma

Podle studentského senátora za Fakultu podnikohospodářskou (FPH) Matěje Pokorného se na jeho fakultě všem podařilo na nové podmínky adaptovat poměrně dobře: „Děkan (Fakulty podnikohospodářské Ivan Nový pozn. red.) sepsal studentům e-mail, kde je ujistil, že na zvládnutí situace vedení FPH pracuje, popsal kroky, které již proběhly a poděkoval studentům za aktivní zapojení do výuky a pomoc vyučujícím s technikou. Také neoficiálně vyzval studenty k tomu, aby se dle svých možností podíleli na pomoci těm, kteří to nyní nejvíce potřebují. Podle mých informací se krom toho bude snažit využít zkušenosti s online výukou a digitalizací i v následujících semestrech. A to je pozitivní.” Je tedy možné že se s online výukou budeme setkávat i v budoucnosti.

Do online prostoru se přesunuly i některé soutěže. „Zorganizovali jsme on-line i 15. ročník Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze,” říká Zdeněk Chytil, děkan páté fakulty. Stejně jako ostatní, i on si pochvaluje hladký přechod na online vyučování: „Všichni vyučující fakulty tuto výuku realizují a návštěvnost na přednáškách i cvičeních je obdobná, jako při běžné výuce. Za tuto disciplinovanost chci proto velmi pochválit studenty nejen Národohospodářské fakulty, ale i studenty jiných fakult, kteří naše kurzy navštěvují.” Internetové prostředí dává podle děkana FMV možnost vyjádřit se: „Zvýšila se účast a částečně i aktivita studentů. Zejména využití chatu pro dotazy zvýšilo jejich počet. Ptají se i ti, kteří by se ve velké místnosti nepřihlásili,” říká a dodává, že prostředky on-line výuky mají širší uplatnění především ve smyslu velmi efektivní komunikace se studenty, ale zároveň mezi vedením při řešení strategie fakulty.

3) Online testování

Velkých změn se dočkáme i při testování. Mnoho papírových testů bude nahrazeno on-line testy nebo seminárními pracemi, může se dokonce měnit sylabus předmětů. Například u některých jazykových předmětů se očekává zvýšení důrazu na závěrečnou ústní zkoušku nebo pohovor, pokud nebude možné se fyzicky sejít ani ve zkouškovém období. Četné změny jmenuje i Taušer: „Došlo k revizi studijní zátěže. Učitelé ve snaze nahradit běžnou výuku zadávají nové úkoly, studium dodatečných materiálů atp. tak, aby to zhruba odpovídalo deklarované studijní zátěži dle počtu kreditů. V některých případech jsme museli dokonce řešit obavy studentů z nadměrné studijní zátěže. To jsme se snažili pro tento semestr korigovat, avšak v budoucích změnách akreditací předmětů nové úkoly a studijní materiály jistě zohledníme.”

4) Elektronická potvrzení o studiu

S nastalou situací se musela vypořádat i studijní oddělení. Tisknutí potvrzení a klepání na dveře studijní referentky tak tento semestr nezkoušejte. „Od pátku 13. března si mohou studenti v InSIS vygenerovat elektronické potvrzení o studiu (PDF soubor), které se automaticky digitálně podepíše,” dočteme se na intranetu. Velkou výhodou je, že takto vygenerovaný dokument by měly akceptovat všechny úřady jako doposud. V případě, že někde budou vyžadovat papírové potvrzení, je dobré se obrátit na CzechPoint a nechat si kopii úředně potvrdit.

5) Elektronická komunikace

Senátor Staněk oceňuje ještě jeden úspěšný krok, a to „Okénko děkana,“ které na FISu proběhlo. „Studenti naposílali na vedení otázky a Jakub Fischer (děkan FIS, pozn. red.) je pak společně s proděkankou Kristýnou Vltavskou a proděkanem Douckem společně zodpovídali. Během Streamu ještě bylo možné pokládat doplňující dotazy,” pochvaluje si  Staněk. Podobné zodpovídání dotazů proběhlo i na FMV přes MS Teams.

Přesunutí komunikace má i svoje požadavky. Bez nastavení elektronické schránky v Outlooku se téměř neobejdete, budou vám tam chodit téměř veškeré informace o zadávání úkolů, průběžných testech nebo otevření odevzdáváren, tak se vyplatí ho pravidelně kontrolovat.

Víte, že…

…harmonogram letního semestru a zkouškového období ekonomky zůstává (zatím) beze změn.

Mohlo by tě zajímat: