Akce a Krátce

4. 12. 2006 | | Zprávy ze školy

Revalidační známky – Velké setkání absolventů – Sleva na účebnice – Eduroam-simple skončil – Tělocvik na příští semestr – Dny partnerských univerzit – Soutěž o nejlepšího investora VŠE – Model Evropské unie pro studenty vysokých škol – Den otevřených dveří – Fotografická výstava Práce-Půda-Kapitál… a ještě víc.

Krátce

Revalidační známky pro karty ISIC se pro studenty, kteří si je neobjednali, začaly prodávat 27. listopadu v Centru podpory uživatelů, místnost 22 SB. Jedna známka na rok 2007 stojí 160 korun.

Rozvojové a poradenské centrum Vysoké školy ekonomické v Praze zřídil začátkem listopadu svou vyhláškou rektor Richard Hindls. Centrum má být rozvojovým, poradenským a zprostředkovatelským pracovištěm v oblasti profesního uplatňování studentů a absolventů VŠE v praxi. Jako nástupce zrušeného Centra profesní orientace by se také mělo zaměřit na spolupráci školy a podnikatelské sféry. Ředitelem Centra byl jmenován Ing. Martin Lukeš, Ph. D.

Velké setkání absolventů „Den s VŠE“ se konalo v sobotu 2. prosince 2006. Akci pořádalo vedení Vysoké školy ekonomické, Spolek Ekonom a Rozvojové a poradenské centrum.

Dvacetiprocentní slevu na vybrané tituly nabízí Nakladatelství Oeconomia VŠE Praha ve svých prodejnách od 1. do 22. prosince.

Eduroam-simple skončil. Od 1. prosince funguje v prostorách VŠE pouze bezdrátová síť Eduroam (šifrované připojení). Pro konfiguraci této sítě je nutný certifikát, který si stáhnete a nainstalujete z adresy ca.vse.cz, další informace na eduroam.vse.cz. V případě komplikací se mohou studenti obrátit na Oddělení podpory uživatelů v místnosti 22 SB.

Zájemci o kurz tělesné výchovy v příštím semestru se mohou zaregistrovat emailem u jednotlivých vyučujících v týdnu od 5. do 9. prosince.

Akce

Dny partnerských univerzit pořádá 4. a 5. prosince pro všechny zájemce o semestr v zahraničí Buddy System. Zahraniční studenti na nich představí své domovské univerzity a letos poprvé se o své zkušenosti podělí také čeští studenti, kteří na těchto partnerských školách již semestr strávili. Přesný program na buddy.vse.cz.

Soutěž o nejlepšího investora VŠE i letos pořádá společnost Patria Online, a. s. ve spolupráci se sdružením Centrum pro finance a trhy. Od 1. prosince do 31. května příštího roku bude moci každý registrovaný účastník ve speciálně připravené aplikaci spravovat vlastní miliónové portfolio vybraných evropských akciových titulů. Nejlepší investoři budou vyhlašováni v pravidelných měsíčních intervalech a celkový vítěz obdrží kapesní počítač HP iPAQ v hodnotě 15 000 korun. Více na http://www.ceft.cz.

Soutěž o nejlepší odborný článek mladého ekonoma napsaný v anglickém jazyce vyhlašuje prorektorka VŠE pro vědu a výzkum prof. Stanislava Hronová společně s Českou spořitelnou, a. s. Soutěž je určena pro doktorandy či zaměstnance VŠE do 35 let; práce by měla být zaměřena na ekonomickou teorii, modelování a analýzu. Tématem prvního ročníku je Národohospodářská rovnováha a konvergenční proces k EU. První cena činí 25 tisíc korun. Uzávěrka soutěže je 31. května 2007.

Model Evropské unie pro studenty vysokých škol zahajuje v tomto akademickém roce Asociace pro mezinárodní otázky. Studenti si mohou zvolit stát, jehož zájmy budou zastupovat na simulovaném jednání Rady ministrů, které se uskuteční v dubnu příštího roku. „Summitu“ budou předcházet přípravná setkání, na kterých budou mít studenti možnost konzultovat svá stanoviska s předními českými akademiky, diplomaty a politiky. Více na http://www.studentsummit.cz

Den otevřených dveří pořádá v sobotu 10. února 2007 Fakulta mezinárodních vztahů ve Velké aule. Zájemci budou mít možnost setkat se s vedením fakulty a získat potřebné informace o možnostech studia na této fakultě.

Fotografická výstava Práce-Půda-Kapitál v atriu Rajské budovy potrvá do 14. prosince. Autory fotografií jsou studenti VŠE. Výstava se koná pod záštitou rektora a jejím hlavním organizátorem je Fotoklub VŠE – Winstonovy blesky.

Mohlo by tě zajímat: