Alkohol si ve škole dát můžete. Nesmíte se však chovat podnapile

6. 10. 2010 | | Zprávy ze školy

Obecně zažitá představa, že alkohol na vysokou školu nepatří,
dostává trhliny. Žádný předpis, který by studentům zakazoval kupovat a
pít alkoholické nápoje v prostorách univerzit, totiž neexistuje. Záleží
tedy na samotné škole, zda alkohol zakáže ve svých předpisech.

Na zákonnou úpravu, která by vysokoškolákům konzumaci alkoholu
zakazovala, Studentský list nenarazil. O žádném předpisu neví ani
Jaroslava Eislerová, vedoucí právního oddělení na VŠE. „Nevybavuji si,
že by existoval nějaký předpis, který by studentům konzumaci alkoholu
v areálu vysoké školy výslovně zakazoval, to však neznamená, že by
neexistovala žádná právní úprava této problematiky, např. zákon č.
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami“
dodává.

Zatímco středoškolákům požívání alkoholu nepovolují školský
zákon a školní řády, zaměstnancům zákoník práce, na studenty vysokých
škol se žádné zvláštní předpisy nevztahují. Týká se jich sice
vysokoškolský zákon, v tom však žádnou zmínku o konzumaci alkoholu
nenajdete. Pouze paragraf č. 62, ve kterém stojí: „Na studenta, který
vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách.“
Zaměstnanci v rámci BOZP na pracovišti alkohol konzumovat nesmějí. Podle
Eislerové je i tato interpretace možná.

Hlavně nevypadat podnapile

Na studenty by se dále mohl vztahovat zmíněný zákon č. 379/2005 Sb. Ten
zakazuje vstup osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky a ve svém stavu bezprostředně ohrožují sebe nebo své
okolí, veřejný pořádek nebo majetek. Z toho vyplývá, že pokud by byl
student VŠE viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, může
jej vyvést ochranka. Též by se dal použít disciplinární řád pro
studenty a v horším případě se může případ dostat i do rukou
disciplinární komise fakulty, na které zadržený jedinec studuje.

V areálu VŠE lze alkoholické nápoje koupit na několika místech,
například v Akademickém klubu a Café Bar Ekonom, který se nachází
v atriu Rajské budovy. „Žádný problém jsme s prodejem alkoholu nikdy
neměli,“ potvrzuje provozovatel Akademického klubu, Jiří Michna. Alkohol
podle něj kupuje jen malé množství studentů, nejčastěji si jej dávají
po promocích nebo při slavnostních příležitostech.

V menze Italská je z alkoholických nápojů k dostání pouze pivo.
„Myslím si, že na pracoviště alkohol nepatří,“ vysvětluje ředitel
stravovacích služeb firmy Sodexo Jiří Pfleger, proč není nabídka
širší. Dodává, že Sodexo o rozšíření sortimentu neuvažuje, ani kdyby
studenti dali najevo svůj zájem. To však podle něj nehrozí, protože
i piva se prodá málo, maximálně šest litrů denně.

Mohlo by tě zajímat: