Anketa: Znáte své vedení?

8. 4. 2002 | | Názory, Zprávy ze školy

Povědomí studentů o vedení školy je poměrně mizivé. Velká část studentů vůbec netuší, kdo je rektorem (resp. rektorkou) VŠE, nezná svého děkana a často ho raději ani znát nechce. Mnoho studentů si také plete funkce jako je děkan, proděkan, rektor a prorektor. Takové jsou závěry naší ankety, kterou jsme na vás před několika dny spáchali.

Povědomí studentů o vedení školy je poměrně mizivé. Velká část studentů vůbec netuší, kdo je rektorem (resp. rektorkou) VŠE, nezná svého děkana a často ho raději ani znát nechce. Mnoho studentů si také plete funkce jako je děkan, proděkan, rektor a prorektor. Takové jsou závěry naší ankety, kterou jsme na vás před několika dny spáchali.

Prvními dvěma otázkami jsme zjišťovali znalost jména rektorky a příslušných děkanů. U reprezentativního vzorku studentů prvního ročníku byla úspěšnost odpovědí nulová. U studentů ročníků vyšších se znalost odlišovala především podle fakulty, na které jsou dotazovaní studenty. Nejhůře tak dopadla Fakulta podnikohospodářská, kde svého děkana zná jen přibližně 40 % respondentů. Důvodem je především fakt, že většina z nich se domnívá, že jejich děkanem je prof. Radim Vlček, který tuto funkci však již nevykonává. Nejlépe naopak znají svou děkanku, doc. Bojku Hamerníkovou, studenti Fakulty financí a účetnictví (zhruba 70 %). Studenti Fakulty národohospodářské mají zase často tendenci přeceňovat funkci proděkana pro pedagogiku, Mgr. Pavla Neseta, když se často domnívají, že je jejich děkanem. Znalost skutečného děkana doc. Iva Straky tak zůstává na poměrně slabých padesáti procentech posluchačů páté fakulty. Průměrná znalost děkana fakulty v rámci celé VŠE je pouhých padesát pět procent. Jméno rektorky Jaroslavy Durčákové má v povědomí 65 % všech dotázaných. Ostatní alespoň často tuší, že je to „…nějaká ta ženská…“. Několikrát jsme se také setkali s názorem, že na naší škole je lepší nic nevědět.

Kromě otázek na rektorku a děkany příslušných fakult jsme se ptali ještě na hejtmana VŠE. Tímto dotazem jsme testovali pouze fantazii studentů, jelikož taková šarže na naší škole vůbec neexistuje. Většina z dotázaných správně poznamenala, že o takové funkci v životě neslyšela. Někteří se však pokoušeli zachovat chladnou hlavu a funkci nějak logicky odvodit. Tak jsme se například dozvěděli, že hejtman je tady „přes ten styk“, že „….zastupuje školu navenek…“ nebo že ji prostě hlídá. Častá byla také domněnka, že je to jen „další zbytečná funkce“.

Mohlo by tě zajímat: