Senát VŠE: Řešil se podchod, malware i zkratka InSIS

22. 2. 2016 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Zajímá vás dění okolo Akademického senátu VŠE? Sledujte již dnes online záznam ze zasedání, který vám  stejně jako minulý semestr zprostředkují členové redakce iListu.

Kdy? Zasedání začíná ve 13:00 a je veřejné, pokud byste tedy chtěli sledovat senátory živě, zavítejte do NB169.

Nepamatujete si, co se přesně minulý semestr na půdě senátu událo? Nevadí, Alice pro vás připravila krátké shrnutí.

Co mají senátoři v plánu probírat? Zde se podívejte na jejich program zasedání.

12:59 Vítáme vás u online záznamu ze zasedání AS VŠE. Senátoři se pomalu scházejí.

13:04 Zasedání je zahájeno. Přítomna je i rektorka Machková.

13:04 Hlasuje se o programu zasedání. Schváleno. Přechází se k prvnímu bodu na seznamu: Návrh na změnu Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze. Mluví prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák.

Navrhuje navýšit poplatek za navazující magisterský program Economics of Globalization and European Integration o 300 euro. Nový poplatek by tak byl 3600 EUR. Platil by ale jen pro ty, kdo do studia nastoupí. Stávajících studentů se tedy nedotkne.

13:08 Usnesení bylo schváleno.

13:09 Přechází se k druhému bodu – Návrh na jmenování členů vědecké rady VŠE. Mluví rektroka Machková. Navrhuje nové členy vědecké rady – Josefa Taušera, děkana FMV, Vladislava Bínu, děkana FM, Pavla Plachtu a Pavla Tuleju.

13:11 Senátor Kinský se rektorky ptá, zda nebude problém se jmenování člena, z nichž jeden žije v zahraničí. Stará se hlavně o to, aby mohli chodit na zasedání rady, na kterém je podle něj přítomnost důležitá.

13:13 Všichni noví členové vědecké rady byli přijati. Zasedání zatím probíhá hladce.

13:15 Na řadě je třetí bod: Informace o možnosti zlepšení přístupu na Hlavní nádraží. Mluví opět rektorka.

13:16 Zmiňuje spolupráci s Prahou 3. Po absolvovaných jednáních je možné očekávat postavení podchodu z Hlavního nádraží na VŠE v roce 2018.

Senátor Ondrčka ukazuje fotky plánovaného projektu. Ten zahrnuje i administračně ubytovací centrum, parkoviště i obchodní centrum. Žertuje, že lanovka se sice neplánuje, ale eskalátor je u podchodu jistý.

13:20 Kvestor Libor Svoboda dodává, že projekt se plánoval už v roce 2007, ale nyní věří v úspěch.

13:22 Stále mluví Svoboda. Nyní se zabývá rozpočtovou situací VŠE. S předložením návrhu rozpočtu senátu počítá v půlce března.

13:27 Kvestor ukazuje tabulku základní bilance dotací a příspěvků VŠE z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za rok 2016.

Ukazuje, že letos by mohla VŠE od MŠMT získat finance na proplacení studentů v prvních ročnících. A to ve všech stupních studia – bakalářském, magisterském i doktorském.

Materiál od kvestora se bude schvalovat až na dubnovém zasedání senátu.

13:38 Senátor Ondrčka zmiňuje, že Fakulta v JH dlouhodobě přijímá více studentů, než jí bývá proplaceno. Zatímco zkoumala, jak využít finanční prostředky ze stipendií jinde, měla by podle něj spíš redukovat příjímané studenty.

13:41 Jiří Zeman z druhé fakulty zmiňuje, že i čtvrtá fakulta překročila limity přijímanách studentů a byla za to penalizována.

13:43 Jan Knettig ze studentských senátorů se ptá na položku fincování studentů prvních ročníků. Chápe ji tak, že škola přijímá méně studentů než za ně dostanene zaplaceno. Kvestor Svoboda mluví o politice MŠMT, které určitou procentní část pod limitem proplácí.

Slova se ujímá rektorka. „Chceme si uchovat kvalitu studentů, “ říká. Proto škola na některé studijní programy přijímat více studentů, aby tak nesnížila kvalitu studia.

13:50 Senátor Mikan se zajímá, co škola bude dělat, pokud by se pod limit, který hradí MŠMt, dostala.

Na to reaguje rektorka: Výpadky se škola snaží doplnit přijímaním studentů do cizojazyčných oborů, kde je podle ní nadprůměr studujících.

13:51 Z řad obecenstva zní dotaz na výpočet nově přijímaných studentů. Naráží se na desetinná místa, kde je v tabulce například uvedeno 28,1 přijatého studenta.

Svoboda odpovídá, že nově přijatí studenti jsou počítaní jako „půlroční studenti“, kteří by byli přijatí například v lednu.

13:54 Slova se ujímá Jakub Fischer, prorektor pro strategii, který vysvětluje, jak se limity počítají. Do výpočtu se zahrnují i studenti, kteří již studovali na jiné škole.

13:56 Slova se ujímá Petr Dvořák, který předkládá harmonogram školního roku 2016/2017. V návrhu je zatím uveden začátek semestru 19. září. Končit by se mělo 16. prosince.

13:59 Mluví senátor Mikan. Navrhuje zařadit do harmonogramu týden, od kterého se mohou rezervovat místnosti na škole.

14:00 Mikan se dále zajímá, zda posunutí výuky neovlivní zkoušení jak zahraničních studentů, tak těch, co se na výjezdy do zahraničí chystají. Také zpochybňuje konec zkouškového v posledním týdnu v červnu, který by posunul jak přijímací řízení, tak by některé studenty nutil složit státní zkoušku až v září.

Dale se zabývá pojmy přihlašování a registrace na vedlejší specializace, kde registraci vidí jako matoucí.

14:08 Senátor Marek se ujímá slova. Mluví o nedostatečném zabezpečení informační sítě VŠE proti malwaru. Žádá o zpracování zprávy ohledně zabezpečení informační sítě VŠE proti virů, malwarů a dalším vetřelcům.

14:12 Senátoři navrhují zaměnit „další vetřelce“ za lepší slovní spojení.

Návrh byl schválen.

14:17 I nadále se pokračuje v diskuzi nad návrhy ze čtvrtého bodu programu zasedání: Různé.

14:18 Z řad studentských senátorů zní, že se jim občas do emailů nepřipojují dokumenty. Řeší se jiný způsob přeposílání dokumentů.

14:21 Zatímco někteří senátoři při projevu už používají novou zkratku InSIS. Většině ale nová zkratka přes ústa nejde a stále mluví o ISISu.

14:22 Projednává bodu různé pokračuje. Senátor Knettig se ptá, zda se bude měnit i webová adresa isis.vse.cz. Je pro postupnou změnu webové stránky, kdy by se nejdříve objevila stránka, která by na přesměrování odkazovala. Zachovány by tak zůstaly obě, jedna by jen odkazovala na druhou.

Rektorka připomíná problémy studentky z Francie, která se nemohla ze své země připojit. Dodává, že na změně pracuje Výpočetní centrum VŠE.

14:26 Podle rektorky bylo logičtější jen přidat písmeno do zkratky informačního systému než měnit celá název. „Je to opravdu jen zkratka,“ zdůrazňuje rektorka.

14:28 Ondrčka navrhuje stanovit plán zasedání do konce školního roku. Zatím je naplánované jen příští zasedání – 4. dubna.

14:31 Jsou dohodnuté zasedání na 4. dubna a 9. května. Až následně se rozhodne, zda bude i červnové zasedání.

14:33 Fisher mluví o změně vnitřních předpisů VŠE podle novely Vysokoškolského zákona. Zmiňuje i prodloužení stávajících akreditací o tři roky. Zatím jen zdůrazňuje, že není potřeba s akreditacemi spěchat.

14:35 Tímto je dnes zasedání ukončeno, další návrhy k projednání nejsou.

Aktualizovat

Mohlo by tě zajímat: