Blýská se na lepší časy

16. 1. 2008 | | Nezařazené

Nový integrovaný studijní informační systém je na obzoru. Loni v červnu byla uzavřena smlouva s MZLU o jeho implementaci. Má se tak vyřešit současná situace, kdy je systém roztroušený v několika serverech.

Nový integrovaný studijní informační systém je na obzoru. Loni v červnu byla uzavřena smlouva s MZLU o jeho implementaci. Má se tak vyřešit současná situace, kdy je systém roztroušený v několika serverech.

1. června 2007 podepsali rektor VŠE v Praze, profesor Richard Hindls, a rektor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (MZLU) v Brně, profesor Jaroslav Hlušek, smlouvu na implementaci integrovaného studijního informačního systému.

Základní informační systém bude obsahovat veškeré administrativní údaje o studijním a vědeckovýzkumném procesu VŠE v Praze a další agendy pro řízení provozu školy – centrální management počítačové sítě a osobní management (například poštovní schránku nebo dokumentový server).

Projekt byl zahájen v červnu 2007 zpracováním Implementační studie a kompletně bude zaveden do dvou let od podpisu smlouvy. Univerzitní informační systém vyvinul Ústav informačních a komunikačních technologií MZLU.

V současné době využívá systém více než 50 tisíc uživatelů na čtyřech vysokých školách v České republice a na Slovensku. Jedná se o Škodu Auto a.s. Vysokou školu, Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, Technickou univerzitu ve Zvolenu a MZLU v Brně, která s integrovaným studijním informačním systémem pracuje již více než čtyři roky na všech svých fakultách.

„Univerzitní informační systém Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně představuje rozsáhlý komplexní a integrovaný nástroj pro podporu hlavní činnosti univerzity (vzdělávání, věda a výzkum). Je uzpůsobený pro provoz v prostředí české a slovenské legislativy a spolupracuje s řadou provozních informačních systémů používaných na českých a slovenských vysokých školách. Informační systém je určen do prostředí evropského kreditního studia (ECTS), ve kterém je důraz kladen na decentralizaci zpracování informací a agend (student je odpovědný za své studium, učitel zadává data do informačních systémů, vedení univerzity si samo vytváří potřebné sestavy), přičemž jeho funkčnost a použitelnost je ověřena několikaletým bezproblémovým provozem v rámci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně,“ hlásají oficiální webové stránky MZLU.

Předpokládá se, že se tímto krokem vyřeší dlouholetý problém VŠE se studijním informačním systémem (někteří si ještě pomatují na problémy s ISIS a firmou Gitus).

Mohlo by tě zajímat: