Buddy systém a jeho virtuální existence

3. 11. 2002 | | Názory, Studentský život

Okolnosti vzniku Buddy Systému (BS) jsou dané specifickým postavením VŠE a České Republiky v kontextu celosvětové nabídky vzdělání. Studenti přijíždějící do ČR se účastní kurzů, které probíhají téměř výhradně v angličtině. Znalost českého jazyka není vyžadována, což však poněkud komplikuje každodenní život zahraničním studentům. BS se snaží překonat tuto jazykovou bariéru.

Okolnosti vzniku Buddy Systému (BS) jsou dané specifickým postavením VŠE a České Republiky v kontextu celosvětové nabídky vzdělání. Studenti přijíždějící do ČR se účastní kurzů, které probíhají téměř výhradně v angličtině. Znalost českého jazyka není vyžadována, což však poněkud komplikuje každodenní život zahraničním studentům. BS se snaží překonat tuto jazykovou bariéru tím, že každému zahraničnímu studentovi je přidělen jeden český „buddy”, který mu pomáhá nejen se základní orientací ve městě ale i s různými problémy, které se za dobu jeho pobytu vyskytnou.

První úlohou BS je zajistit transport studentů z letiště či nádraží na kolej a poskytnout základní pomoc při orientaci na univerzitě a ve městě. Ostatní aktivity během semestru se odehrávají převážně v rámci Contact Clubu (http://www.volny.cz/contactclub), který zajišťuje různé společenské akce jako výlety, exkurze, prohlídky pražských pamětihodností a zajímavostí nebo návštěvy sportovních utkání. Své místo mají samozřejmě i kluby a diskotéky. Za poslední semestr se široká nabídka aktivit rozšířila o sportovní turnaje ve volejbalu a basketbalu. Nápadům se meze nekladou, idea je vždy stejná –- poskytnout prostor pro socializaci českých a zahraničních studentů.

Mezi horké novinky patří přijetí pražského Buddy Systému do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (http://www.esn.org), která podporuje studentské zahraniční výměnné pobyty. Se svými 160 pobočkami a členskou základnou okolo 60,000 studentů je jednou z největších evropských studentských organizací. Od přijetí do ESN si slibuji zvýšení kredibility BS, zlepšení kvality poskytovaných služeb a zahraniční spolupráci s ostatními sekcemi této organizace. Slibně se rozvíjí rovněž spolupráce s mezinárodním studentským klubem při ČVUT v Praze (http://www.isc.mk.cvut.cz).

Mezi naše největší současné problémy patří materiální nezajištěnost. Koordinátoři nemají k dispozici vlastní místnost se základním kancelářským vybavením. Z této „virtuální existence“ vyplývají problémy při komunikaci se školními orgány zodpovědnými za zahraniční studenty -– Program studií střední a východní Evropy (CESP) a Oddělení zahraničních styků (OZS). Prioritou koordinátorů je zlepšení komunikace s těmito orgány a formalizace vzájemných vztahů. Značných změn doznala také organizační struktura. Dnes má BS 9 koordinátorů, přičemž každý z nich je zodpovědný za určitou část studentů a zároveň za určité procesy probíhající v rámci organizace.

Potíže působí také pravidelný výkyv v „poptávce po zahraničních studentech”. Zatímco v zimě se topíme v záplavě českých studentů, v létě je situace přesně opačná a oceňujeme každého dobrovolníka, který je ochoten postarat se zahraničního studenta.

V současné době připravujeme druhou verzi webové databáze, která by měla podstatně zjednodušit evidenci přihlašování a monitoring celého procesu přidělování, a tím také následnou kontrolu. Někteří jedinci se totiž snaží BS využít pouze jako prostředek ke získání oněch tolik diskutovaných 10 bodů, udělovaných při prvním kole výběrového řízení pro studium v zahraničí.

Velmi si vážím zájmu studentů VŠE, kteří jsou ochotni udělat něco pro zahraniční studenty a věřím, že se nám BS podaří zachovat i do budoucna. Jako klíčový faktor pro budoucí jeho rozvoj vidím spolupráci s OZSCESP.

Pokud se o BS chcete dozvědět víc, navštivte naše webové stránky na adrese http://buddy.vse.cz, kde naleznete vyčerpávající informace. Pokud Váš dotaz bude směřovat přímo na koordinátory BS, používejte, prosím, výhradně následující adresu buddy@vse.cz.

Daniel Krsička

BS koordinátor

daniel.krsicka@atlas.cz

Mohlo by tě zajímat: