Budoucnost spočívá v jádru

2. 4. 2008 | | Zprávy ze školy

Hlavním tématem 75. Žofínského fóra se stala energetická situace České republiky. Vystoupil tu i premiér Mirek Topolánek. Ten výjimečně nehájil stanovisko vlády, nýbrž se problematikou zabýval z pohledu odborníka.

Hlavním tématem 75. Žofínského fóra se stala energetická situace České republiky. Vystoupil tu i premiér Mirek Topolánek. Ten výjimečně nehájil stanovisko vlády, nýbrž se problematikou zabýval z pohledu odborníka.

Jubilejní ročník nazvaný „Kam kráčíš, česká energetiko?“ se uskutečnil
4. března a zahájil jej český předseda vlády, Mirek Topolánek. Ve svém projevu se zaměřil na současný stav českého energetického trhu i na perspektivy budoucího vývoje.

Otázky energetické bezpečnosti, zvýšená poptávka po primárních zdrojích a elektrické energii se České republiky týkají jako všech ostatních zemí. Tento trend je podmíněný rozvojem jednotlivých ekonomik a dramatickým růstem spotřeby. K výrobě energie používá ČR především hnědé uhlí, jediný primární zdroj, ve kterém je zcela soběstačná. Tento podíl by se podle Topolánka měl postupně snižovat ve prospěch jaderné energie. Vyjádřil se, že je nutné budovat a uvádět do provozu nové bloky Temelína, jinak se země dostane do neřešitelných energetických problémů. Zmínil, že je třeba využívat všechny zdroje včetně těch obnovitelných. Neměli bychom je však přeceňovat – přestože mohou sehrát lokální roli, například v případě energetické krize, ještě po dlouhou dobu zůstanou energií podpůrnou.

Pro větší přehlednost doplnil svůj výklad o číselné údaje a grafy. Na problém se pokusil nahlédnout jak z pozice odborníka, tak politika. Sám sdělil, že mezi těmito pohledy existuje určitý rozpor: „Jako premiér bych chtěl hájit vládní program, jako energetik bych měl mluvit pravdu, tedy že se v budoucnu bez jádra neobejdeme.“ V koaliční smlouvě totiž stojí: „Nebudeme plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků.“ Topolánek řekl, že podle dat, která uveřejnil energetický regulační úřad, může ČR do roku 2012 hledět bez obav, protože ekonomika vykazuje jak rekordní výrobu elektrické energie, tak pozitivní bilanci mezi dovozem a vývozem.

Po Topolánkovi se k tématu vyjádřili ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman, který se věnoval především problému unbundlingu (oddělení obchodu od distribuce), a jeho náměstek Tomáš Hüner. Dále promluvili zástupce generálního ředitele Atomenergoprom, Kirill B. Komarov, Tomáš Varcop – člen představenstva RWE Transgas Alan Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ a další. Posluchači dostali jako tradičně prostor k diskusi, na dotazy jim odpovídal jak premiér, tak Martin Říman a jeho náměstek.

Mohlo by tě zajímat: