Čerství absolventi na sportovní kurzy nesmí

4. 5. 2011 | | Sport

CTVS zavedlo novou podmínku, která vylučuje účast čerstvých
bakalářů a inženýrů na letních sportovních kurzech. Řešením je
absolventský kurz nebo rozplánování zkoušek.

Absolvovat letní sportovní kurz znemožňuje některým studentům nové
opatření Centra tělesné výchovy a sportu (CTVS). Zákaz se vztahuje
především na končící bakaláře a navazující magistry, kteří
úspěšně završí studium ještě před zahájením pobytu. V tom okamžiku
totiž přestávají být studenty školy. Na tento problém CTVS narazilo
v loňském roce při zapisování výsledků do ISIS.

„Měli jsme seznam studentů, ze kterého někteří kvůli ukončení
studia vypadli a nebylo komu přiřadit výsledek kurzu,“ vysvětluje ředitel
CTVS Miloš Pádivý a dodává, že to následně způsobilo další komplikace
s vydáváním diplomů. Ty se musely kvůli dodatečným výsledkům
upravovat. Pádivý navíc podotýká, že škola podstupuje u takových
studentů riziko. Kdyby se jim totiž něco přihodilo, nese za to VŠE
odpovědnost. „Pokud by něco provedli, nejsou právně postižitelní,“
upozorňuje na další aspekt Pádivý.

„Je smutné, že člověk pro ostatní instituce zůstává studentem, jen
vlastní škola se ho chce co nejrychleji zbavit,“ komentuje situaci Martin
Šembera, student pátého ročníku na Fakultě mezinárodních vztahů.

Podle Studijního a zkušebního řádu VŠE totiž čerstvý absolvent už
není studentem školy. Pro stát a účely sociálního a zdravotního
pojištění však studentem zůstává až do konce měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém ukončil studium. Stát vnímá jako studenta i toho,
kdo se rozhodne ve studiu dále pokračovat.

Podle školních předpisů ale ani tehdy neexistuje nárok na účast na
kurzu, protože se takový student nachází v mezidobí, kdy ještě nebyl
z jednoho studia převeden do druhého. V případě, že se i přesto na
kurz nahlásí, CTVS jej upozorní, že na účast nemá právo. Pokud student
upozornění nerespektuje, škola může uplatnit nárok na úhradu
případných nákladů spojených s jeho vyřazením. CTVS toto opatření
konzultovalo s vedením a právním oddělením VŠE.

Ředitel Pádivý to jako diskriminaci bakalářů nevidí. „Jedná se
o přechod mezi studii. Takoví studenti by neměli požívat stejných výhod
jako ostatní,“ říká a poukazuje především zvýhodněné ceny
ubytování a stravování. Podle informací Studentského listu ale převedení
mezi studii, pokud má student vše v pořádku, netrvá déle než minutu. To
potvrzují i oslovené studijní referentky.

Končící student tak může novou podmínku CTVS řešit třemi
způsoby – vybere si takový sportovní kurz, který svým termínem
předchází závěrečným zkouškám, pojede na speciálně vytvořený kurz
pro absolventy bakalářského studia, nebo odsune školní povinnosti na
září, čímž si prodlouží studium.

Mohlo by tě zajímat: