České Švýcarsko v novém

3. 2. 2008 | | Cestování

Pokud „nový kabát“ znamená dobrý marketing, vzdělávací projekty a komplexní péče o přírodní bohatství, tak zde musí zaznít jasné ano. Národní park České Švýcarsko se konečně dočkal péče, jakou si svou ojedinělostí zasluhuje.

Pokud „nový kabát“ znamená dobrý marketing, vzdělávací projekty a komplexní péče o přírodní bohatství, tak zde musí zaznít jasné ano. Národní park České Švýcarsko se konečně dočkal péče, jakou si svou ojedinělostí zasluhuje.

Dne 15. ledna 2008 proběhla tisková konference k projektu „Informačně-vzdělávací systém v chráněných územích Českého Švýcarska“. Projekt se uskutečnil pod vedením obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Probíhal od roku 2006 do letošního ledna a byl podpořen částkou 9,2 milionu korun. Prostředky na něj pocházely z Evropské unie (75% částky) a z Ministerstva životního prostředí ČR (zbylých 25%).
Projektový manažer společnosti České Švýcarsko Radim Burkoň vysvětluje: „Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání a zvýšit informovanost v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň podpořit rozvoj služeb a podnikání v regionu Českého Švýcarska, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje.“
Region se dočkal propagace v podobě webových stránek (www.ceskosvycarsko.cz), dále nových informačních center v Krásné Lípě a Děčíně, vzdělávacích programů pro základní školy, osvěty ohledně úspory energií a školení průvodců. Projekt také pomohl sjednotit snahu o propagaci celého území ze strany různých státních orgánů, místní samosprávy a podnikatelů působících v cestovním ruchu, kteří v minulosti působili spíše každý na vlastní pěst, často s velkými náklady a mizivým efektem. Nechybí také certifikace „Zelená známka“ pro poskytovatele ubytovacích služeb a jiné subjekty v cestovním ruchu za eko-služby a eko-výrobky.
Další oddíl projektu se též věnoval propagaci tzv. biopotravin, což je sice v porovnání s ostatními částmi jen nepatrná drobnost, která však ale kazí výsledný dojem. Člověk jako občan, turista a spotřebitel, dokáže jen těžko pochopit, proč je z jeho peněz financována nastupující módní vlna biopotravin a eko výrobků, která patří výhradně do soukromého sektoru.
České Švýcarsko má rozhodně co nabídnout a teď mnohem přehledněji a kvalitněji. Přejme proto daleko více takovýchto slušných projektů po ČR.

Mohlo by tě zajímat: